Invazivne tujerodne rastlinske vrste kot vir hrane

Iz invazivnih tujerodnih vrst lahko nastane vrhunska kulinarika

Proučili bomo možnost uporabe invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v prehrani ljudi, pri čemer bomo upoštevali določila Uredbe o novih živilih v Evropski uniji ((ES) št. 258/97, (EU) 2015/2283)). Čeprav se japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga v okoljih njihovega izvora uporabljajo v tudi prehrani ljudi, bomo možnosti uporabe za te namene zaradi Uredbe lahko proučili le s pomočjo literature. Rezultate bomo predstavili različnim ciljnim skupinam na delavnicah in na treh Slovenskih festivalih znanosti.

Iz topinamburja ali laške repe, štrbonclja ali mirabolane in navadne robinije, ki ne zapadejo pod določila Uredbe o novih živilih, bomo na kulinaričnih delavnicah, ki se jih bodo udeležili osnovnošolci, srednješolci, študentje, navdušenci nad kulinariko in drugi zainteresirani, pripravljali različne jedi. Vsako leto bomo s kemijskimi analizami določili prehransko vrednost gomoljev topinamburja in plodov štrbonclja. Določili bomo tudi vsebnost spojin, ki ugodno vplivajo na zdravje ljudi (inulin v gomoljih topinamburja in antocianine v plodovih štrbonclja).

Razpisali bomo tri natečaje za najbolj inovativno jed iz gomoljev topinamburja in plodov štrbonclja. Recepte izbrane na teh natečajih bomo objavljeni v katalogu receptov. Izmed vseh receptov izbranih na letnih natečajih bomo leta 2020 izbrali najbolj inovativen recept in avtorju na Festivalu uporabe invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst podelili Nagrado za najbolj inovativno jed iz invazivnih rastlin.