Četrtna skupnost Center

Dobrodošli v ČS Center

Četrtna skupnost Center deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Center  sestavlja 17 članov.  Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Center ima predsednico in dve podpredsednici.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Center zajema naslednja območja: Ajdovščina, Gradišče, Stara Ljubljana, Prule, Poljane, Nove Poljane, Tabor, Ledina in Vodmat.  Razteza se od Tivolija do Golovca in od železniške postaje do Špice med Grubarjevim kanalom in Ljubljanico.

Tu so staro mestno jedro z Ljubljanskim gradom, sedež Univerze z nekaterimi fakultetami, večina kulturnih ustanov, muzejev ter vse najpomembnejše državne (parlament, vlada, predsednik države, ministrstva, sodišča), mestne in finančne ustanove ter pomembni prometni vozlišči – avtobusna in železniška postaja. Kljub strnjeni pozidavi se Četrtna skupnost Center ponaša z veliko lepo vzdrževanimi zelenimi površinami - otroškimi igrišči in parki.

V zadnjih letih je bilo obnovljeno staro mestno jedro, trgi ter nabrežja Ljubljanice, omejen dostop motornih vozil ter pridobljenih veliko javnih površin namenjenih pešcem in kolesarjem.