Četrtna skupnost Črnuče

Dobrodošli v ČS Črnuče

Četrtna skupnost Črnuče deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Črnuče sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Črnuče ima predsednika in dva podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Območje Četrtne skupnosti Črnuče zajema pet bivših krajevnih skupnosti na severnem predelu Ljubljane. Na zahodu četrtna skupnost meji s ČS Šmarna gora, na jugu s ČS Posavje, ČS Bežigrad, ČS Jarše, ČS Polje, na vzhodu z občino Dol pri Ljubljani. Črnuče ležijo na stičišču Ljubljanskega polja, Kamniško Bistriške ravnine ter gričevnatega sveta osamelcev Šmarne gore in Rašice, in sicer na levem bregu reke Save, severno od središča Ljubljane. Jedro naselja je nastalo na savski ježi na območju, kjer potok Črnušnica priteče na prodnato nižino reke Save, mlajši predeli se širijo po ravnini vzdolž magistralne ceste (Ljubljana-Celje), najmlajši predeli pa v razgibani svet doline Črnušnice ter na ravninski svet obrežja Save.