Tržni dan POT DOBROT

Tržnica lokalnih pridelovalcev iz Savelj, Kleč in z Ježice v soseski Ruski car, Skupaj na ploščad! s ČS Posavje.