Spoznavanje Ljubljanskega barja

Vas mogoče zanima, kako je barjanska kotlina nastala, življenje koliščarjev, bi radi spoznali njihova orodja, njihovo kulturo bivanja in prehranjevanja, vas zanima barjanski odtis kasnejših priseljencev, predvsem Keltov in Rimljanov ali pa odnos do narave v obdobju kolonizacije, šotne industrije, kultiviranja močvirnih površin, vse do današnjih dni, ko usodo barjanske kulturne krajine, z vso njeno biotsko pestrostjo, kroji okolju neprijazna globalizacija. Na brežinah in otočkih Žugovega tolmuna boste lahko spoznavali značilno barjansko floro in favno.

Zaradi varovanja narave se dogodek izvaja po skupinah, zato je potrebna predprijava za uskladitev termina! Informacije na info@zavod-zolb.si ali tel: 040 29 88 11.

Petek, 24.5.2019, za šole (termin: po predh. dogovoru) in sobota, 25.5. 2019 za vse ostale, od 10h do 12h.