Predsednik sveta četrtne skupnosti

Primož Burgar (1968)

Primož Burgar od rojstva živi na obronkih Šmarne gore v Tacnu. Po končani Srednji šoli za elektrotehniko je že med študijem začel z delom v podjetjih, iz katerih je pozneje nastala največja slovenska agencija za odnose z javnostmi Pristop. V njej je deloval 20 let, v letih pred odhodom bil direktor in solastnik Klipinga Ljubljana in direktor regijske operacije v šestih državah za spremljanje medijev. Zadnjih 8 let je samostojni podjetnik. Več kot 20 let je poročen in oče dveh otrok. Od svojega 10. leta deluje v Prostovoljnem gasilskem društvu Tacen, kjer je od 18. leta član Upravnega odbora društva, med leti 2011 in 2018 pa je društvu tudi predsedoval. V času predsedovanja društvu se je z MOL uspel po več kot 30 letih dogovoriti o nerešenem lastništvu Doma gasilcev in krajanov v Tacnu. Društvo je pod njegovim vodstvom uredilo okolico doma, postavilo oder za prireditve, obnovilo skupaj z MOL tudi fasado, izolacijo objekta ter zamenjalo celotno zunanje stavbno pohištvo.

Na lokalni ravni bo poskusil poskrbeti predvsem za to, da se bo v celoti izvedla planirana aglomeracija, saj večina prebivalcev nima najosnovnejše komunalne ureditve, kot so kanalizacija in odvodnjavanje meteorne vode. Kar nekaj hiš nima niti vodovodnih priključkov. Veliko otrok v šolo še vedno hodi po večinoma neurejenih cestah brez pločnikov. Društva bo spodbujal k večjemu medsebojnemu sodelovanju, da obiskovalci Šmarne gore in Rašice ne bi Gameljn, Šmartnega in Tacna koristili zgolj za parkiranje svojih avtomobilov, pač pa naj bi z okrepljeno ponudbo prebivalci teh krajev tudi kaj zaslužili. Dolgoročno se bo s pristojnimi na MOL, ob soglasju krajanov ČS Šmarna gora, poskušal dogovoriti, da bi se kak večji razvojni občinski projekt realiziral tudi na njihovem območju.

Predvolilni video predsednika ČS Šmarna gora