Zeleni ambasador 2016

Pester program

Prva ambasadorka – Četrtna skupnost Črnuče, je štafeto ambasadorstva predala v nedeljo, 31. januarja 2016, naslednici – Četrtni skupnosti Šmarna gora.

Ob predaji zelenega ambasadorstva med ČS Črnuče in ČS Šmarna gora, civilne iniciative kot skupen problem več ČS predstavile problematiko umeščanja visokoenergetskih daljnovodov čez poseljena področja. Ob tem je bil izpostavljen negativen odnos državnih nosilcev načrtovanja med prioritetami varovanja okolja in zagotavljanju človekovega zdravja in varnosti, ter neupoštevanje mnenja javnosti in lokalnih skupnosti ob njihovih konstruktivnih predlogih v iskanju ustreznih rešitev. Prav nasprotno temu, pa je v Mestni občini Ljubljana izkazano veliko posluha omenjeni problematiki z ustanovitvijo in delovanjem projektne skupine civilnih iniciativ za vključevanje v pripravo Državnega prostorskega načrta prehoda 220kV na 400kV omrežja Beričevo-Divača, ki jo vodi podžupan gospod Dejan Crnek.

Skupina se zavzema za ustrezen odmik bodoče trase omenjenega daljnovoda od naselij, tam, kjer to ni možno pa za vkopavanje kablov v zemljo na način, kot to počnejo v naprednih evropskih državah, ki so sprejele priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in tako zagotavljajo prebivalcem v bližini daljnovodov zdravo in varno okolje. 

Prevzem ambasadorstva

Točka.Zate.

6.2.2016 med 9.00 in 16.00
Pred Mestno hišo se je odvila Lokalna tržnica. Prodajali so se domači pridelki in izdelki ter degustiralo ponudbo lokalnih gostincev iz četrtne skupnosti Šmarna gora.
Program so popestrili še s petjem, izdelovanjem sirupov iz zelišč (meta, žajbelj…) ter pripravili okroglo mizo z naslovom ČS Šmarna gora in samopreskrba mesta - izgubljena priložnost?.

Ostali dogodki v času ambasadorstva

 • 31.1.2016 ob 15. uri pod daljnovodi v Črnučah
  Predaja štafete zelenega ambasadorstva ČS Šmarna gora.
  Predstavniki ČS Črnuče in ČS Šmarna gora so se zbrali na lokaciji pod daljnovodi v Črnučah, kjer so opozorili na problematiko t.i. severne trase daljnovodov, ki se dotika obeh ČS.
 • 10.2.2016 ob 17.30 uri, Regijski center za ravnanje z odpadki, Cesta dveh cesarjev 101
  Vodeni ogled po RCERO za občane ČS Šmarna gora.
 • 11.2.2016, ob 17. uri v Domu krajanov, Srednje Gameljne 50
  Delavnica »Poenostavimo si življenje« z ekološkimi nasveti.
 • 13.2.2016, ob 9. uri, v Tacnu v dvorani Doma gasilcev in krajanov
  Lokalna tržnica - prodaja domačih kmečkih pridelkov in izdelkov iz domače in umetne 
  obrti. Tržnico je obiskala tudi zmajčica Flora.
 • 13.2.2016, ob 13. uri, v Gameljnah pred ČS
  Lokalna tržnica - prodaja domačih kmečkih pridelkov in izdelkov iz domače in umetne obrti. Tržnico je obiskala tudi zmajčica Flora.
 • 20.2.2016, ob 10. uri v Spodnjih Gameljnah 36, 1211 Ljubljana Šmartno
  Ogled delovanja kurilnice na lesno bio maso.

V času ambasadorstva je ČS Šmarna gora sodelovala s 6 deležniki:
Kulturno umetniško društvo (KUD) Tacen; KUD Gameljne in posamezniki (Jurij Šilc, Alojz,Petra in Domen Suhoveršnik, Jan Kopač,Alenka Pirjevec,Luka Snoj, Lea in Nuša Merše, Neža Trošt, Nataša Jaklič in Katarina De Bock); Anamarija Mis- Kmetija MIS, Franc Ušeničnik-čebelar in zeliščarka Helena Strmčnik, JP LPP d.o.o.