DU Boris Kidrič

Vabilo novim članom folklorne skupine »Pušelc«, pridružite se jim, veselo bo. Kontakt: 031 864 377.

Vsako sredo od 14.30 do 18. ure.