DU Boris Kidrič

Vabilo novim članom folklorne skupine »Pušelc«, pridružite se jim vsako sredo od 14.30 do 18. ure, veselo bo. 

Kontakt: 031 864 377.