DU Boris Kidrič

Vabilo novim članom folklorne skupine »Pušelc«, pridružite se jim vsako četrtek od 15. do 17.30 ure, veselo bo. 

Kontakt: 031 864 377.