Prometni poligon

Četrtna skupnost Bežigrad bo v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL organizirala kolesarski poligon za najmlajše, in sicer v okviru družabnega dogodka Dan ČS Bežigrad.

(Četrtna skupnost Bežigrad in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL)