Sklop delavnic za razvoj intuitivnih in psihičnih sposobnosti - krožek

Delavnice bodo potekale v sklopu skupin in na individualni ravni. Na delavnicah se bodo s posebnimi vsebinskimi pristopi učili, kako postopno razvijati svoje intuitivne potenciale in kako prisluhniti svojemu notranjemu vodstvu in modrosti pri sprejemanju pomembnih odločitev na katerem koli področju življenja. Z vajami se boste naučili iskanja odgovorov, ki so v nas samih.
Posledično boste občutili več notranjega miru, vzpostavili boste ponovno ravnovesje v sebi in življenju na splošno.

Namenjeno polnoletnim osebam. Prijave na: nikolisam@outlook.com