Vabilo na predavanje o invazivnih rastlinah

V sklopu projekta Applause izvajamo brezplačna predavanja o invazivnih tujerodnih rastlinskih vrstah in možnostih njihove uporabe.
Projekt Applause se ukvarja z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin v smislu krožnega gospodarstva in brez odpadkov. Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane. Iz odstranjenih invazivnih rastlin v sklopu projekta pilotno izdelujemo mnogo izdelkov in polizdelkov: papir in papirne izdelke, les in lesne izdelke, barvila in premaze, bio-škropiva, vhodne surovine za industrijo (npr. vanilin). Za tri vrste, ki so na evropskem seznamu varne hrane, preučujemo tudi možnosti priprave okusnih jedi.

Nosilec projekta Applause je Mestna občina Ljubljana, poleg nje so partnerji v projektu: tri fakultete Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta: Oddelek za biologijo, Oddelek za agronomijo, Oddelek za lesarstvo in Oddelek za gozdarstvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Naravoslovnotehniška fakulteta: Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), JP Voka Snaga, d. o. o., Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa, d. o. o., GDi, d. o. o., Trajna – Društvo za razvoj trajnostnega oblikovanja, Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa ter Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije. 

Predavanje o tujerodnih rastlinah

foto

Vabimo vas na enourno predavanje, v okviru katerega si ogledamo tudi enega ali več kratkih filmov o invazivnih tujerodnih rastlinah, posnetih v sklopu projekta. Na voljo bo tudi slikovno gradivo, lahko pa tudi primerki invazivnih rastlin in izdelki iz njih. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja. Vsak obiskovalec bo prejel brošuro o projektu in o invazivnih rastlinah ter darilo.
V okviru projekta organiziramo tudi delovne akcije odstranjevanja invazivnih rastlin, ki jih lahko izvedemo v kateremkoli letnem času. Iz suhih stebel dresnikov in tujerodnih zlatih rozg izdelujemo papir. Najprimernejši čas za nabiranje teh stebel sta zima in zgodnja pomlad. Delovne akcije običajno trajajo eno do dve uri. Pred začetkom vsem udeležencem podarimo vrtnarske rokavice, po zaključku pa jih čaka pogostitev.

Vabljeni!