Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto

Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto

Na območju Zaloga bomo uredili Ekonomsko poslovno cono Zalog, ki se bo prometno navezala na novo povezovalno Industrijsko cesto od Ceste v Prod preko Agrokombinatske ceste in Hladilniške poti do Zaloške ceste v dolžini približno 2.200 m. Cesta bo imela dvopasovno vozišče za motorni promet in rekreativno pot na zahodni strani, ki bo namenjena pešcem in kolesarjem. Križišča bomo uredili kot krožna križišča. Končno postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov bomo prestavili v južno krožišče s Hladilniško potjo. Poleg javne prometne infrastrukture bomo uredili tudi komunalno infrastrukturo. Namen izgradnje nove ceste je vodenje tovornega in osebnega prometa, ki ga tvori industrijsko območje Zaloga in Polja tako, da se prometno razbremeni stanovanjske predele.
Gre za prvo fazo izgradnje Industrijske ceste, ki bo potekala od Ceste v Prod do Hladilniške poti.
Izvajalec Industrijske ceste je Trgograd d.o.o..

Ekonomsko poslovno cono bomo poleg izgradnje prometnih površin opremili z gospodarsko javno infrastrukturo (odvodnjavanjem ceste, vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem za komunalno odpadno vodo, plinovodom, elektroenergetskim omrežjem, telekomunikacijskim omrežjem in cestno razsvetljavo) za gradnjo upravnih, poslovnih, industrijskih, skladiščnih, trgovskih, gostinskih, športnih, izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih stavb ter spremljajočih objektov in ureditev, ki bodo prvenstveno namenjena spodbujanju podjetniškega okolja mikro, malih in srednje velikih podjetij.

V MOL želimo kot lastnik zemljišč v tej Ekonomsko poslovni coni zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja zagotoviti polno izkoriščenost potencialov v gospodarski coni in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bo MOL zagotovila dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih ter s tem omogočila okoli 200 novih delovnih mest.

Operacija »Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« sodi v Prednostno naložbo 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo-poslovna infrastruktura, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.