Projekt ClairCity

Prispevek meščank in meščanov k boljši kakovosti zraka

ClairCity (Citizens led Air pollution Redoction in Cities) je štiriletni raziskovalni projekt, financiran iz EU programa Obzorje 2020.

Osrednja tema in aktivnosti projekta

Osrednja tema projekta je raziskovanje angažiranosti posameznikov in pripravljenosti za spremembe navad, ki vplivajo na kakovost zraka in zmanjšanje emisij CO2

Projekt se neposredno oblikuje z aktivnostmi v šestih partnerskih mestih in regijah: Amsterdam na Nizozemskem; Bristol v Veliki Britaniji; Ljubljana v Sloveniji; Sosnowiec na Poljskem; regija Aveiro na Portugalskem in regija Ligurija v Italiji.

Prebivalci se bodo v projekt vključevali prek spletne igre, aplikacije za mobilne naprave, mestnih prireditev ter dejavnosti za šole in lokalne skupnosti. Vse zbrane informacije bodo v pomoč pri iskanju optimalne in za vsako mesto prilagojene rešitve.

Strokovne podlage za komuniciranje z občani in obiskovalci mest (prek spleta, igre in aplikacij) bodo:

  • evropski model onesnaženosti zraka,
  • cilji, ki so določeni z evropskimi in nacionalnimi politikami in strategijami ter
  • scenariji za aktivnosti, s katerimi prebivalci sooblikujejo mesto z bolj kakovostnim zrakom.

Velik poudarek projekta je tudi na ozaveščanju prebivalcev o vplivu onesnaževal v zraku na njihovo zdravje ter na ukrepih, ki zmanjšujejo onesnaževanje, obenem pa povečujejo osebno skrb za zdravje.

Hoja in v zadnjem času vedno bolj tudi kolesarjenje sta v Ljubljani že dobro razviti obliki premikanja po mestu. Z dejavnostmi v projektu želimo njun delež še okrepiti, prav tako tudi rabo javnega potniškega prometa.

Igra Skyline

Skozi igro v virtualni Ljubljani igralci odločate o izboljšavah v vsakodnevnem življenju in mesto spreminjate v še boljše in čistejše. Računalniška igra ponuja vključujoč način, ki k iskanju rešitev pritegne veliko  ljudi. Igra ni namenjena le zabavi, temveč oblikovanju možnih rešitev na osnovi resničnih podatkov, kot sta na primer vpliv gradnje novih cest, pričakovana življenjska doba prebivalstva ipd.

Igralci lahko v navidezni Ljubljani preizkušate različne rešitve. Vse preigrane rešitve bodo prispevale k boljšemu prepoznavanju vplivov, priljubljenih izbir in morebitnih neustreznih rešitev glede na zastavljene cilje. Najboljše strateške rešitve, ki jih bodo igralci izbrali, bodo uporabljene za razvoj možnih scenarijev in nadaljnje načrtovanje v mestu.  Zanimivo bo videti tudi, ali  obstajajo razlike pri odločitvah igralcev iz različnih mest, in kakšne so. Še posebej nas bodo zanimale razlike med najbolj izpostavljenimi rešitvami med sodelujočimi virtualnimi mesti.  

  • Naložite si igro za naprave z operacijskim sistemom iOS tukaj.
  • Naložite si igro za naprave z operacijskim sistemom Android tukaj.

image Skylines4

Aplikacija GreenAnt

Brezplačna aplikacija uporabniku omogoča izbiro, sodelovanje in zabavo. Namenjena je uporabi na pametnih napravah in omogoča načrtovanje dejavnosti in potovanj v Ljubljani na območjih z manj onesnaženim zrakom.  Izhodišče za aplikacijo sloni na statističnem  modelu onesnaženosti zraka v Ljubljani. Z zbranimi informacijami želimo podpreti dejstvo, da onesnaženje zraka močno vpliva na naša življenja in jih uporabiti kot pomemben vir podatkov za načrtovanje ukrepov v mestu. Aplikacijo še razvijamo, njeno nastajanje in dostop do testne različice pa najdete tukaj.