Projekt CoFarm4Cities

Opis projekta

Srednjeevropska mesta so priča vse večjemu tržnemu pritisku na rabo zemljišč zaradi urbanizacije, zlasti na primestnih kmetijskih območjih, kar povzroča izgubo biotske raznovrstnosti in ogroža rodovitnost zemlje in prehranjevalnih sistemov. Vzporedno smo priča naraščanju povpraševanja prebivalcev po obdelovalnih mestnih zemljiščih, ki se odraža tudi v priljubljenosti skupnostnih vrtov/vrtičkov. K novim pristopom rabe zemljišč se mesta obračajo tudi zaradi posledic podnebnih sprememb.
Partnerji projekta CoFarm4Cities bomo na osnovi analize dobrih praks razvili 5 različnih možnih scenarijev urbanega kmetovanja (model), ki se bodo nato testirali v petih mestih: Ljubljani, Zagrebu, Torinu, Varšavi in Budimpešti. V pilotih bodo sodelovali tudi različni deležniki na strani ponudbe in povpraševanja ter odločevalcev na vseh ravneh.
Poleg modela bodo rezultat projekta tudi akcijski načrti, ki bodo določali korake in ukrepe za urbano kmetijstvo v partnerskih mestih. Cilj akcijskih načrtov je omejiti širjenje mest in zagotoviti lokalno zdravo hrano, ter tako prispevati k prehodu na trajnostne prehranske sisteme (v skladu s strategijo Od vil do vilic).

V Ljubljani bomo v okviru projekta CoFarm4Cities pripravili oceno potenciala urbanega kmetijstva in katalog obstoječih dobrih praks. Skupaj z društvom DOVES bomo razvili tudi učni model, ki bo učencem OŠ približal pot hrane od pridelave na kmetiji, priprave hrane v šoli, preprečevanja zavržene hrane in kompostiranja. Poleg tega bomo na vrtičkarskem območju Rakova jelša vzpostavili tudi poseben učni poligon, na katerem bomo za OŠ izvajali različne izobraževalne aktivnosti.