Projekt CrossCare

Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare)

Splošni cilj projekta je razvoj in vzpostavitev nove čezmejne strukture sodelovanja za zagotavljanje integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve zdravstvenega in socialnega varstva. Takšna, vsebinsko celovita čezmejna struktura, ki deluje na osnovi enake metodologije, predstavlja popolno novost na območju Slovenije in Hrvaške.

Širimo integriran pristop k oskrbi na domu

Izvajanje kvalitetnih preventivnih in rehabilitacijskih terapij presega ustaljen institucionalni kurativni pristop in povečuje kakovost bivanja starejših na domu. S projektom se prenaša izvajanje integriranega pristopa oskrbe na domu na območja izven urbanih središč Ljubljane, podravske regije, Zagreba in Međimurske županije. Projekt temelji na partnerstvu in sodelovanju med institucijami, osnovan pa je na temelju trajnega prenosa znanj, praks, pristopov in metod dela vseh projektnih partnerjev. Vzpostavljena nova čezmejna struktura sodelovanja vključuje 8 institucij v okviru katerih se bodo izboljšale kompetence in spretnosti vsaj 140 zaposlenih. S tem se bo izboljšala kvaliteta in kvantiteta izvajanja storitev, s posebnim poudarkom na nudenju celovite storitve, ki poleg zdravstva obsega tudi storitve socialnega varstva.
V okviru projekta lahko starejši od 65 let koristijo brezplačne storitve na svojem domu in sicer: fizioterapijo, delovno terapijo, zdravstveno nego in dietetiko. Do brezplačnih storitev so v okviru projekta upravičene osebe, ki živijo v svojem bivalnem okolju in niso vključene v celodnevno institucionalno varstvo in so stare 65 let ali več, imajo status invalida ali so kronično bolni in druge zainteresirane osebe, ki izpolnjujejo enake pogoje.
MOL kot partner v projektu

6 partnerjev projekta

Pri izvedbi projekta poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, sodelujejo še naslednji partnerji:

  • Mestna občina Ljubljana,
  • Zdravstveni dom Čakovec,
  • Ustanova za zdravstveno nego na domu,
  • Mesto Zagreb,
  • Center za pomoč na domu Maribor.