Projekt DEAS

Projekt DEAS

V eri podatkovne ekonomije največ vreden vir ni več nafta, temveč podatki. Podatkovna ekonomija je zelo pomembna tudi za razvoj območja Alp in premagovanje njegovih izzivov. 80 milijonov ljudi, ki živijo na območju Alp, ima specifične potrebe po pravočasnih in kakovostnih storitvah. Za zagotavljanje teh storitev se lahko uporabijo odprti podatki/povezani odprti podatki (OD/LOD). OD/LOD je rudnik razpoložljivih informacij, ki lahko služijo kot vir za storitve, ki jih zagotavljata javni sektor in podjetja. Čeprav obstaja več lokalnih pobud, ki v različnih sektorjih na območju Alp že uporabljajo OD/LOD, ni enotnega vpliva na celotno regijo in manjkajo učinkovite rešitve. DEAS namerava izboljšati vrednost uporabe OD/LOD za javne službe in podjetja. Projekt se bo osredotočil na strateške sektorje območja Alp, kot so okolje, turizem in mobilnost. S projektom bomo spodbudili javni in zasebni sektor k ustvarjanju novih in k uporabnikom usmerjenih storitev.

Namen projekta DEAS je

• digitalizacija javnih storitev,
• identifikacija odprtih podatkov, s katerimi lahko razvijemo nove in učinkovite storitve,
• pridobivanje novih podatkov z namestitvijo zajemalnih naprav (senzorjev),
• objavljanje na platformah odprtih podatkov,
• razvoj strategije podatkovnega gospodarstva.

Projekt bo podpiral izvajanje strategij e-uprave za učinkovito spodbujanje novih storitev, ki bolje ustrezajo potrebam državljanov, obiskovalcev, turistov in podjetnikov. Posredniške organizacije bodo bolje razumele in izkoristile priložnosti podatkovne ekonomije za podporo zasebnemu sektorju pri uporabi OD/LOD; 160 MSP in zagonskim podjetjem bo projekt pomagal pri večjem izkoriščanju razpoložljivih OD/LOD za razvoj novih storitev, dostop do novih trgov in zadovoljevanje potreb svojih strank.

Konkretni rezultati projekta vključujejo izdelavo metodologije območja Alp za izkoriščanje OD/LOD, vzpostavitev ustrezne platforme ter pripravo strategije DEAS za spodbujanje večje razpoložljivosti ustreznih OD/LOD in njihovega izkoriščanja. DEAS v svoje procese soustvarjanja vključuje vse akterje četverne vijačnice.
V okviru projekta bo MOL tudi testno vzpostavil sistem za spremljanje tistih vodotokov, ki poplavno ogrožajo Mestno občino Ljubljana. Trenutno je na območju MOL ali v sosednjih občinah delujočih enajst vodomernih postaj, ki so v upravljanju in pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje, čigar podatki so »odprti« in na voljo prek spleta. MOL bo testno postavil dodatnih 15 samostojnih avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja vodotokov, z namenom lažjega predvidevanja pojavljanja visokih vod, ki poplavno ogrožajo MOL. Vrednosti bomo objavljali na platformah odprtih podatkov.

Z vzpostavitvijo mreže nizkocenovnih merilnikov vodostaja ter kombinacije teh podatkov in podatkov iz državne mreže ARSO bomo dobili naslednje:

  • dodatnih 15 avtomatskih postaj za merjenje vodostaja manjših vodotokov bo dopolnilo z podatki merilna mesta državne mreže merilnih instrumentov pod nadzorom ARSO in omogočilo vzpostavitev celovitega sistema za opazovanje, analizo hidroloških parametrov ter pridobili natančnejši zemljevid poplavne nevarnosti na področju MOL.
  • možnost natančnejšega upravljanja zapornic na Ambroževem trgu in Gruberjevem prekopu,
  • možnost pravočasnega in bolj zanesljivega obveščanja državljanov in podjetij na območjih, kjer lahko pride do poplav.