Projekt PERICLES

Ljubljana je znana kot varno mesto

Na Mestni občini Ljubljana se dobro zavedamo pomena varnosti, zato zagotavljanju in skrbi za javno varnost namenjamo veliko pozornosti. Pri tem ima pomembno vlogo Mestno redarstvo MOL, ki v sodelovanju s partnerskimi subjekti in deležniki na področju varnosti (Policijska uprava Ljubljana, četrtne skupnosti, službe in oddelki MOL, šole, vrtci, Agencija RS za varnost prometa, varnostne službe in drugi) na operativni ravni izvaja različne aktivnosti v skladu s smernicami in cilji Mestne občine Ljubljana na področju zagotavljanja varnosti.

Čeprav je Ljubljana znana tudi kot varno mesto, kar med drugim dokazuje že tretja nagrada za najbolj varno mesto, z namenom dodatne krepitve varnosti organiziramo različne dogodke, akcije, posvete in konference ter preventivne dejavnosti. V začetku leta 2019 pa smo se pridružili še evropskemu projektu PERICLES, katerega namen je preprečevanje naleta z vozili v urbanih mestnih središčih, predvsem na krajih, kjer je velika gostota pešcev.

podelitev nagrad
Mestna občina Ljubljana je prejela nagrado za najbolj varno mesto 2018. Foto: Nik Rovan

S projektom, ki bo trajal do konca leta 2021, želimo ohraniti ugled, ki ga Ljubljana uživa kot varno mesto. Ker je izboljšanje varnosti naša stalna naloga, razmišljamo o tem, kako v prihodnosti zagotoviti varnost tudi na področjih, ki v tem trenutku morda za Ljubljano še niso aktualna. Dodatno znanje bomo tako pridobili prav s sodelovanjem v PERICLESU, pri čemer bo pomagala izkušenost vodilnega projektnega partnerja, ki je Policija mesta Antwerpen, ter ostalih partnerjev.

Projekt Pericles financira Sklad Evropske unije za notranjo varnost - policija.