Projekt PRECINCT

Predstavitev projekta

Mestno redarstvo MOL sodeluje v EU projektu PRECINCT, katerega cilj je izboljšanje varnosti kritične infrastrukture, ki je izpostavljena kibernetskim in fizičnim grožnjam.

precinct

Z namenom zagotavljanja neprekinjenega delovanja želimo v projektu prepoznati in zmanjšati ranljivosti ter nasloviti grožnje, ki imajo ti. kaskadne učinke, sprožijo učinek domin in posledično vplivajo na več področji.
Pripravljenost na tovrstne dogodke je ključna za zagotavljanje varnosti in neprekinjenost delovanja storitev, ki so nujno potrebne za delovanje družbe in mesta kot celote.

Aktivnosti celotnega konzorcija projekta so objavljene na spletni strani projekta PRECINCT  ter na LinkedIn profilu PRECINCT. Vabljeni k spremljanju informacij o zagotavljanju odpornosti kritične infrastrukture.