Projekt SHINE

Projekt SHINE

Varnost je pomembna dobrina na vseh področjih človekovega udejstvovanja. Pogosto prostočasno aktivnost, predvsem mladih, predstavlja udejstvovanje v nočnem življenju – obiskovanje, klubov, pubov, zabav in koncertov, ki pa poleg zabave, druženja in sprostitve prinaša možnosti za pojav različnih tveganj, tudi spolnega nasilja in nadlegovanja.
Ugotovitve raziskave, opravljene v okviru projekta SHINE, kažejo, da je spolno nasilje, predvsem spolno nadlegovanje, pereča problematika tudi na območjih nočnega življenja v Ljubljani. Zato je splošni cilj projekta ustvariti delovni model preprečevanja in nadzora spolnega nadlegovanja na območjih nočnega življenja, ki bo vključeval uvedbo sistemov kakovosti, usposabljanja osebja, mreženja deležnikov ter ozaveščanja vseh vključenih v nočno življenje.

 

shine2

Kaj je privolitev? 

Oglejte si preprost prikaz, kaj je privolitev.