Projekt TRIBUTE

Projekt TRIBUTE

Ker je v Sloveniji in drugod po Evropi opazen trend staranja prebivalstva, ta skupina pa je tudi najpogostejši uporabnik zdravstvenih storitev, bomo v sklopu projekta TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE v Ljubljani izvajali pilotni projekt storitve brezplačnega prevoza na klic na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana. S tem želimo zlasti starejšim ter gibalno in senzorno oviranim osebam omogočiti lažji dostop do klinik na tem območju. Naš glavni cilj je izboljšanje mestnega prometa z uvajanjem učinkovitejših prevoznih storitev in rešitev, ki so prilagojene novim navadam in potrebam meščank in meščanov.

Na celotnem območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana bomo omogočili brezplačni prevoz s Klinko Kavalirjem, ki bo namenjen predvsem starejšim ter gibalno in senzorno oviranim osebam, ki prihajajo na zdravstveno obravnavo, v času izvajanja pilotnega projekta pa bo sofinanciran iz evropskih sredstev projekta TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE.

Mestna občina Ljubljana je partner v evropskem projektu TRIBUTE, ki je sofinanciran iz programa Interreg ADRION. Vodilni partner je POLITECNICO Milano, poleg Ljubljane pa kot partnerji sodelujejo še Milano, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica.