Projekt Zeleni pingvin

Zeleni pingvin – inovacija, ki spodbuja trajnostni način življenja

Mestna občina Ljubljana se je pridružila evropskemu projektu Zeleni pingvin, ki s tehnološko inovacijo rešuje okoljske in družbene izzive s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev. V Ljubljani pri projektu sodelujejo učenci OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškriča.

Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije.

Preko inovativnih orodij informacijsko-komunikacijskih tehnologij in didaktičnih učnih gradiv bodo učenci spoznavali kaj ogljični odtis je in koliko ga izpustimo v ozračje. V okviru projekta bo postavljena aplikacija oziroma platforma, ki bo učencem omogočala sodelovanje in povezovanje med oddelki in šolami, da bodo lahko primerjali in spoznavali na kakšen način še lahko pripomorejo k zmanjšanju porabe virov energije. Posledično se bo poraba virov energije zmanjšala, znižali se bodo stroški energije in emisij, kar bo pripomoglo tudi k ohranjanju okolja.

V projektu Zeleni pingvin poleg Mestne občine Ljubljana sodeluje še podjetje Iskraemeco, d. d., kot vodilni partner projekta ter Mestna občina Kranj, društvo DOVES-FEE Slovenia in FEE Norway, ki izvajata mednarodni program Ekošola. Projekt je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

            

MKRZ Norway2