Art nouveau Ljubljana

Ljubljanske ustanove povezane v lokalno mrežo

Mestna občina Ljubljana je članica mednarodne mreže Réseau Art Nouveau Network (RANN), ki je bila ustanovljena leta 1999 v Bruslju.

Njene ključne naloge so preučevanje, varovanje in vrednotenje nove umetnosti - art nouveauja, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja zaznamovala meščansko družbo na vseh umetnostnih področjih od arhitekture, slikarstva, kiparstva in umetne obrti do gledališča in glasbe.  

Danes je v RANN povezanih že 22 evropskih mest z bogato dediščino art nouveauja, mreža pa je od leta 2014 vpisana na seznam kulturnih poti Sveta Evrope.

Leta 2018 so se ljubljanske ustanove (Mestna občina Ljubljana - MOL, Mestni muzej Ljubljana - MGML, Narodni muzej Slovenije - NMS, Narodna galerija Slovenije - NGS, Muzej za arhitekturo in oblikovanje - MAO, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - FF UL,  Urbanistični inštitut RS - UIRS in Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana - ZVKDS) povezale v lokalno mrežo Art nouveau Ljubljana (AN Ljubljana), zato da bi skupaj in v skladu s svojimi pristojnostmi sodelovale pri delovanju mednarodne mreže RANN in izvajale njene ključne naloge na lokalni ravni.

Vurnikova hisa Art Nouveau A.Pavan
Vurnikova hiša Foto: A. Pavan 

Na svetovni dan mreže številne aktivnosti

V letu 2019 praznuje mreža RANN dvajsetletnico svojega obstoja, 10. junija pa svetovni dan art nouveauja. Ob tej priložnosti je Art nouveau Ljubljana pripravila vrsto aktivnosti, s katerimi pomaga v javnosti krepiti zavest o kulturnih vrednotah in evropski razsežnosti te nam tako bližnje dediščine.