Kultura v Ljubljani

Ljubljana - mesto kulture

Dobrodošli v Ljubljani - mestu umetnosti, kjer sta  kulturna dediščina in bogato kulturno življenje stalnici. V Ljubljani, ki jo je Unesco nagradil z naslovom svetovna prestolnica knjige 2010 in naslovom Ljubljana – Unescovo mesto literature. V mestu, ki mu je dal pečat arhitekt Jože Plečnik. V mestu, ki je povezano s svetovno znanimi imeni glasbe: z Beethovnom, Haydnom, Mahlerjem. V mestu, ki slovi po tem, da ima  na svojem največjem trgu kip pesniku Francetu Prešernu.

Kot slovenska prestolnica Ljubljana gradi svojo mednarodno identiteto na bogati kulturni dediščini ter vrhunski in raznoliki kulturni ponudbi.

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike raznolikega umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja posameznikov in posameznic, ne glede na spol, vero, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana z izobraževalnim, gospodarskim, turističnim in drugimi področji, ki prispevajo k materialni in duhovni blaginji vseh njegovih prebivalcev in obiskovalcev.

Zagotavljanje kakovostne kulturne ponudbe in sofinanciranje

Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica 11 javnih zavodov s področja kulture, sofinancira 49 javnih kulturnih programov nevladnih organizacij in letno podpre preko 100 kulturnih projektov.

V mestu deluje še 18 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Slovenski filmski center in Javna agencija za knjigo RS. 

Ljubljana je tudi ustvarjalni prostor številnih ljubiteljskih kulturnih organizacij. V MOL redno sofinanciramo projekte 137 ljubiteljskih kulturnih društev, ki delujejo v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti, območne enote Ljubljana.

V Mestni občini Ljubljana prav tako v brezplačni najem oddajamo 169 prostorskih enot 245 posameznikom in organizacijam s statusom javnega interesa na področju kulture.

Velik del kulturne ponudbe (umetniških programov) na območju MOL, ki se sofinancira bodisi iz proračuna MOL ali pa iz državnega proračuna, ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam, ki obiskujejo Ljubljano, in seveda tudi tujim obiskovalcem.

Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha.

Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.