Projekt Center Rog

Kreativno središče Center Rog

Tovarna Rog, simbol kultnih Rogovih koles, je najpomembnejša industrijska kulturna dediščina 20. stoletja v Ljubljani. S projektom prenove in programom Centra Rog bomo ohranili stavbo tovarne v njeni prvotni funkciji. V prihodnje bo delovala kot javni proizvodni prostor 21. stoletja, namenjen kulturnemu in kreativnemu sektorju, s poudarkom na izdelovalništvu, oblikovanju in uporabnih umetnostih.

Vizija

Z oživitvijo nekdanje tovarne Rog v Center Rog bo v središču Ljubljane vzpostavljeno novo mednarodno kreativno in družabno središče tesno vpeto v lokalno okolje. S krožno rabo prostora, močno medsektorsko in mednarodno usmerjenostjo ter zavezanostjo trajnostnemu razvoju bo učinek Centra Rog segal onkraj neposrednih uporabnikov in blagodejno vplival na življenje širše skupnosti.

Poslanstvo

Center Rog bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočil ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in meščanom ustvarjalno podporno okolje za razvoj družbeno koristnih inovativnih projektov na področju izdelovalništva, urbanega rokodelstva, uporabnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture.

Program Centra Rog

Center Rog bo v štirih etažah na 8.500 m2 ponujal podporne programe in souporabo sodobne infrastrukture za potrebe akterjev in ustvarjalcev na ciljnem področju (proizvodni, izobraževalni, prireditveni in razstavni prostor).

Skupni proizvodni laboratoriji

V pritličju in deloma v drugem nadstropju bodo proizvodni prostori in skupni laboratoriji - tako tisti s sodobnimi računalniško vodenimi tehnologijami kot oni, ki uporabljajo tradicionalnejše tehnike: 1) 3D izdelovalni laboratorij ali fablab z reciklirnico in elektro laboratorijem, 2) tekstilni laboratorij, 3) lesarski laboratorij, 4) kovinarski laboratorij, 5) zeleni laboratorij, 6) steklarsko-keramični laboratorij, 7) multimedijski laboratorij in 8) kuharski laboratorij. Ta program bo namenjen najširšim javnostim: izdelovalci, urbani rokodelci in obrtniki, oblikovalci, arhitekti, inženirji, umetniki, študentje, dijaki in ljubitelji vseh generacij.

Individualni projektni prostori

Ti prostori Centra Rog bodo namenjeni izdelovalcem, urbanim rokodelcem in obrtnikom, oblikovalcem, arhitektom in inženirjem ter dejavnim na področju uporabne umetnosti. Okoli 25 individualnih projektnih prostorov na 1250 m2 bo Center Rog podeljeval neprofitno (brez najemnin, s kritjem tekočih stroškov) na podlagi javnih razpisov Centra Rog. Namenjeni bodo posameznikom in kolektivom, ki razvijajo družbeno koristne produkte v skladu s temeljnimi vrednotami Centra Rog.

Rezidenčni delovni prostori

5 rezidenčnih prostorov Centra Rog bo namenjenih bivanju in delu tujih ustvarjalcev, raziskovalcev in predavateljev s ciljnih področij javnega zavoda. Rezidenčni delovni prostori bodo delovali kot orodje mednarodne izmenjave in omogočali slovenskim ustvarjalcem bivanje in delo v sorodnih kreativnih centrih po svetu.

Razstavno-prireditveni in družabni prostori

V prvem nadstropju bo bo nova enota Mestne knjižnice s strokovnim oddelkom na ciljnih področjih zavoda. Na področju razstavne in prireditvene dejavnosti bo Center Rog ponujal 600 m2 velik prostor za izvedbo večjih prireditev ter večnmensko predavalnico. Med knjižnico in dvorano bo kavarna z izhodom na teraso in s pogledom na Ljubljanico. V pritličju so z vhodom s strani Petkovškovega nabrežja predvideni še bistro z delikateso, restavracija ter 6 trgovinskih lokalov, ki jih bomo zapolnili s ponudbo blaga in storitev, komplementarno programu Centra Rog.

Park (nekdanje tovarniško dvorišče)

Javni park v upravljanju Centra Rog bo nova 8000 m2 velika zelena površina v Ljubljani, namenjena dnevni rabi meščanov, pa tudi različnim javnim prireditvam na ciljnih področjih Centra Rog.

Dostopnost

Vsi individualni uporabniki in uporabnice proizvodnih laboratorijev, individualnih delovnih prostorov, in rezidenčnih delovnih prostorov bodo člani Centra Rog. Ob včlanitvi bodo prejeli člansko izkaznico, ki jim bo omogočala dostop do prostorov kakor tudi do strojne opreme. Sistem članarin bo omogočal funkcionalno souporabo prostora, samostojno rabo prostora tudi izven uradnega odpiralnega časa in posledično večji izkoristek javne infrastrukture.

Razvoj in implementacija

Razvojna zgodba Centra Rog, ki se je začela leta 2007, je dolga in kompleksna in kljub dialoškemu procesu, ki je vključeval številne interesne skupine, pogosto konfliktna. A obenem v Sloveniji edinstvena, saj v zgodovini razvoja kulturnih institucij predstavlja najobsežnejši primer izrazito skupnostnega participativnega načrtovanja velike javne investicije. Strokovne podlage za vizijo, poslanstvo in programsko zasnovo Centra Rog so skozi pilotni projekt RogLab nastale v tesnem sodelovanju z uporabniki in deležniki. Med leti 2010 in 2022 je pri osmišljanju in testiranju programa sodelovalo 460 deležnikov, čez 80 partnerskih organizacij in čez 6000 uporabnikov iz Slovenije in tujine.

Javni zavod Kreativno središče Center Rog

Junija 2021 je Mestna občina Ljubljana ustanovila javni zavod Kreativno središče Center Rog. V prvi fazi obstoja novi javni zavod na področju infrastrukture skrbi za usklajevanje programske zasnove z zahtevnim procesom prenove zaščitene stavbe kulturne dediščine.

Programsko se bo Center Rog v obdobju do odprtja 2023 na podlagi participaipativnih metod vključevanja javnosti osredotočil na razvoj in implementacijo naslednjih področij delovanja zavoda: participativno odločanje in participativni proračun; vključevanje migrantskih in begunskih ustvarjalcev in ustvarjalk, razvoj priporočil za enakopravnost spolov; razvoj orodij za podporo medsektorskemu ustvarjanju družbeno koristnih produktov, osmišljenje parkovne ureditve Centra Rog ter razvoj kriterijev trajnostnega razvoja institucije. Ta del razvojnega procesa je finančno podprla Evropska kulturna fundacija.