Razstave v razstavnih prostorih MOL

Razstavni prostori v Mestni občini Ljubljana

Osnovni namen razstavnih prostorov v Mestni hiši je predstavitev projektov Mestne občine Ljubljana in projektov pomembnih za mesto Ljubljana. Razstavni prostori v Mestni hiši obsegajo Zgodovinski atrij, Desni atrij, Stekleni atrij in Osrednji atrij. Umetniki, društva s področja kulture in umetnosti, zavodi, ustanove, posamezniki in samozaposleni v kulturi lahko svojo razstavno dejavnost prijavijo za predstavitev v razstavnih prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana za naslednje leto preko prijave na "Javni razpis za izbor razstavnih projektov v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL", ki je vsako leto v poletnih mesecih objavljeno na spletnem mestu MOL, pod Razpisi, razgrnitve in javne objave.

Galerija Kresija

Galerija Kresija, najbolj reprezentativni razstavni prostor Mestne občine Ljubljana, se nahaja v samem strogem centru mesta, nedaleč od Plečnikovega Tromostovja. Značilnost galerije je njena transparentnost, ki zaradi velikih oken dovoljuje komunikacijo notranjega (razstavnega) prostora z ulico. Je neke vrste izložba mestnih dogajanj. Dejavnost galerije je usmerjena na predstavitev projektov Mestne občine Ljubljana in na organiziranje kvalitetnih monografskih in skupinskih likovnih razstav slovenskih avtorjev ter razstav v okviru mednarodnega in medmestnega sodelovanja. Galerija ima površino 94,41 m2, njene mere pa so 15,7 x 5,9 metra.

Zgodovinski atrij

Zgodovinski atrij je zaprt razstavni prostor v Mestni hiši. Pod arkadami so nameščene galerijske šine za obešanje slik, urejena je tudi osvetlitev, primerna za razstave. Ta atrij je primeren za pripravo večjih razstav, katerih eksponati so deloma odporni na vremenske vplive (fotografske, kiparske, arhitekturne razstave, razstave keramičnih izdelkov ipd.). Mere razstavnega prostora so: 19,50 x 11,90 m.

Desni atrij

Desni atrij je zaprt razstavni prostor z ustrezno urejeno osvetlitvijo, primerno za razstave, vendar je brez galerijskih šin za obešanje slik. Ta atrij je primeren za pripravo manjših razstav, katerih eksponati so deloma odporni na vremenske vplive (fotografske, likovne, kiparske, arhitekturne razstave ipd.). Mere razstavnega prostora so: 14,20 x 10,27 m.

Stekleni atrij

Stekleni atrij je zaprt prostor z osvetlitvijo primerno za razstave, ima tudi galerijske šine za obešanje slik. Primeren je za pripravo vseh vrst slikarskih, kiparskih, fotografskih, arhitekturnih in multimedijskih razstav manjšega obsega. Mere razstavnega prostora so: 10,40 x 3,30 m.

Osrednji atrij

Osrednji atrij je odprt razstavni prostor, njegov deloma pokriti del se nahaja pod arkadami. Razstavni prostor nima nameščenih galerijskih šin za obešanje slik. Primeren je za krajše razstave, katerih eksponati so deloma odporni na vremenske vplive. Mere razstavnega prostora so: 11,50 x 12,00 m.