Objekt za energijsko izrabo goriva iz odpadkov

v teku

Projekt vključuje

 • Zgradili bomo objekt za energijsko izrabo goriva iz odpadkov

  v teku

  V Ljubljani deluje največji regijski center za ravnanje z odpadki RCERO, v katerem letno po predelavi ostaja več kot 100.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih ne sme odlagati na deponije in jih ni mogoče ponovno snovno uporabiti. Večina tovrstnih komunalnih odpadkov se trenutno odvaža v tujino, kjer iz njih proizvajajo različne oblike energije. Ker imamo v Mestni občini Ljubljana poleg domačega goriva iz odpadkov tudi največje omrežje daljinskega ogrevanja, pospešeno pristopamo k projektu izgradnje objekta za energijsko izrabo nereciklabilnih gorljivih komunalnih odpadkov v Ljubljani.
  Zaradi pomembnosti načrtovanja in umeščanja tovrstnega objekta v Ljubljano, bomo aktivnosti za njegovo postavitev izvajali povsem transparentno. 

  V sredo, 6. julija 2022, smo pripravili predstavitev projekta, na katerem je projekt energetske oskrba MOL (razogličenje daljinskega ogrevanja – zeleni prehod) predstavil dr. Marko Agrež, tehnični direktor Energetike Ljubljana, drugi direktor podjetja Wien Energie dipl. ing. Karl Gruber pa je predstavil izkušnje z delovanjem sežigalnic na Dunaju. Na predstavitvi, na katero smo povabili vse ključne deležnike - civilno družbo, strokovnjake in odločevalce - sta sodelovala tudi župan in deželni glavar mesta Dunaj dr. Michael Ludwig in župan Zoran Janković.

   Predstavitev Energetska oskrba MOL - razogličenje daljinskega ogrevanja – zeleni prehod si lahko ogledate tukaj