Pot v Zeleni gaj

Izklicna cena 398.800,00 €

Zemljišče s parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15),  k. o. 1770 Kašelj  v izmeri 1994 m2  se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 1994 m2
  • Številka parcele: 106/15
  • Šifra katastrske občine: 1770
  • Naziv katastrske občine: Kašelj