Medno pri gasilskem domu

Izklicna cena 130.944,00 €

Zemljišče s parc. št. 1225/3 in 1265/2, obe k.o. Stanežiče, v skupni izmeri 744 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-510, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali skupaj na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 744 m2
  • Številka parcele: 1225/3 in 1265/2
  • Šifra katastrske občine: 1752
  • Naziv katastrske občine: Stanežiče