Zalog, nasproti OŠ

Izklicna cena 169.200,00 €

 Zemljišče se nahaja v Zalogu, nasproti OŠ Zalog. Nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 1128 m2
  • Lokacija: Zalog
  • Številka parcele: 330/1, 324/4
  • Šifra katastrske občine: 1770
  • Naziv katastrske občine: Kašelj