Nakupovalno središče Rudnik

Izklicna cena 9.483.600,00 €

Zemljišče parc. št. 32/17 K.O. Rudnik se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) RN-316, z namembnostjo BD-površine drugih območij in načinom urejanja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 23709 m2
  • Številka parcele: 32/17
  • Šifra katastrske občine: 1693
  • Naziv katastrske občine: Rudnik