Občina po meri invalidov

Dostopno in odprto mesto

V Mestni občini Ljubljana smo aktivnosti, povezane z osebami z oviranostmi intenzivneje začeli izvajati leta 2008, ko s formalnim pristopom k projektu za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, katerega iniciator je Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). 

Osrednji namen projekta Občina po meri invalidov je spodbuditi lokalne skupnosti k sprejemanju in uresničevanju celovitih načrtov z ukrepi za zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in raznovrstnih storitev (s področij izobraževanja, športa, kulture, zdravja, socialnega varstva, zaposlovanja, ipd.) za osebe z različnimi oblikami oviranostmi.

V skladu z uresničevanjem zaveze župana Zorana Jankovića za izvedbo aktivnosti za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« je Mestni svet MOL 24. novembra 2008 sprejel Akcijski načrt za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2008 do 2010. Kot osnova za pripravo akcijskega načrta je bila izdelana tudi analiza stanja položaja oseb z oviranostmi v MOL, ki jo je pripravila delovna skupina s predstavniki in predstavnicami invalidskih organizacij, Fakultete za socialno delo in Mestne uprave MOL.

Po prvem letu uspešnega izvajanja akcijskega načrta je Mestna občina Ljubljana decembra 2009 prejela listino »Občina po meri invalidov«. Prejeti naziv je potrditev, da v Ljubljani uspešno odstranjujemo ovire in hkrati obvezo za nadaljnje urejanje vsem dostopnega mesta. Od prejema listine »Občina po meri invalidov« področje zagotavljanja dostopnosti osebam z oviranostmi v MOL načrtujemo in izvajamo na osnovi akcijskih načrtov, ki jih vsakokrat obravnava in potrdi Mestni svet MOL. 

Po dostopnosti med najboljšimi v Evropi

 »Access City Award« je iniciativa Evropske komisije za spodbudo uresničevanja temeljnih ciljev Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010 – 2020.

Namen iniciative je izpostaviti in nagraditi mesta z več kot 50 tisoč prebivalci, ki sistematično načrtujejo in izvajajo ukrepe za izboljšanje dostopnosti urbanega okolja osebam z oviranostmi na štirih ključnih področjih: grajeno okolje in javni prostor v mestu, javni prevoz in s tem povezana infrastruktura, informiranje in komuniciranje, objekti v javni rabi in javne storitve.

Access City Award 2012: Med 8 najboljših

Vse bolj dostopno in vsem prijazno Ljubljano so kmalu prepoznali tudi v tujini. Na nagradnem natečaju Evropske komisije »Access City Award 2012« za mesta dostopna osebam z oviranostmi se je Ljubljana, v konkurenci 114 mest iz 23 evropskih držav, uvrstila med 8 najboljših ter prejela posebno priznanje za krepitev dostopnosti prometa in z njim povezane infrastrukture.

Access City Award 2015: Tretje mesto

Še višje se je uvrstila z bronastim priznanjem na Access City Award 2015 ter se s tem (takrat z mestoma Borås iz Švedske in Helsinki iz Finske) na področju dostopnosti grajenega okolja, javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov osebam z oviranostmi pridružila najboljšim v Evropi.

Access City Award 2018: Drugo mesto

Ljubljana je za široki pristop k dostopnosti, ki zajema celotno prebivalstvo, osvojila srebrno priznanje na natečaju Evropske komisije Access City Award 2018. Na natečaju je sodelovalo 26 mest in vse Evrope, v finalni izbor so se uvrstila štiri. Poleg Ljubljane še zmagovalec Lyon ter Luxembourg in Viborg.