Odprto in dostopno mesto

Živimo skupaj in spoštujemo različnost

Enakost vseh meščank in meščanov ter socialna pravičnost sta naši izjemno pomembni vrednoti, zato skrbno načrtujemo delovanje ter se uspešno spopadamo z naraščajočimi družbenimi izzivi. V mestu krepimo odprto in enakopravno družbeno okolje, v katerem živimo skupaj in spoštujemo različnost.

S številnimi socialnovarstvenimi programi, storitvami in aktivnostmi si prizadevamo za družbeno enakost in za širok pristop k dostopnosti za vse meščanke in meščane, pri tem pa še posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam in smo tudi prostovoljstvu prijazno mesto.

Občina po meri invalidov

Za velik napredek pri ustvarjanju vse bolj dostopnega in osebam z oviranostmi prijaznega mesta smo za leto 2009 prejeli listino Občina po meri invalidov, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. 

Evropska komisija nam je za sistematično načrtovanje in izvajanje ukrepov v mestu za izboljšanje dostopnosti urbanega okolja osebam z oviranostmi podelila za leto 2012 posebno pohvalo in za leto 2015 bronasto priznanje Access City Award. Za širok pristop k dostopnosti, ki zajema vse prebivalstvo, pa smo za leto 2018 osvojili prestižno srebrno priznanje Access City Award.

21. Srebrno priznanje Access City Award 2018 evropska komisija

Srebrno priznanje Access City Award za leto 2018 je prevzela takratna vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo Tilka Klančar.

Spodbujamo in sodelujemo

V proračunu MOL smo v obdobju 2007–2017 za področje socialnega varstva in varovanja zdravja namenili skupaj 167 milijonov evrov. Finančna sredstva namenjamo številnim programom na področju varovanja zdravja in socialnega varstva.

Za več kot 61.000 upravičencev smo namenili skupaj dobrih 11 milijonov evrov denarnih pomoči (za materialno ogroženost, šolska kosila, šolo v naravi, šolske potrebščine, kosila za starejše od 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka). Leta 2007 smo namenili 790.000 evrov, leta 2017 pa že 1,16 milijona evrov. 

Za sofinanciranje dopolnilnih programov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja smo namenili 28 milijonov evrov, povprečno smo letno sofinancirali 114 tovrstnih dopolnilnih programov. Od leta 2007 smo 670 osebam omogočili zaposlitev v programih javnih del.

Gostilna Druga violina

V centru mesta, na Starem trgu, gostinske prostore oddajamo Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič iz Drage, ki vodi gostilnico z izrazito socialno noto, z imenom Druga violina. V njej delajo osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo tu priložnost usposabljanja za delo v strežbi oz. v običajnem delovnem okolju, kar ključno prispeva k njihovi socialni vključenosti. Koncept gostilnice je lepo sprejet med meščankami in meščani in tudi med turisti.

Festival OVIRANtlon

Skupaj z nevladnimi organizacijami Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, festivalom Odprte hiše Slovenije ter podjetjem LPP vsako leto organiziramo festival OVIRANtlon, na katerem ozaveščamo ljudi o ovirah, s katerimi se srečujejo osebe z oviranostmi, in spodbujamo zavedanje, da je univerzalna dostopnost v današnjem času nujna.