Odprto in dostopno mesto

Živimo skupaj in spoštujemo različnost

Enakost vseh meščank in meščanov ter socialna pravičnost sta naši izjemno pomembni vrednoti, zato skrbno načrtujemo delovanje ter se uspešno spopadamo z naraščajočimi družbenimi izzivi. V mestu krepimo odprto in enakopravno družbeno okolje, v katerem živimo skupaj in spoštujemo različnost.

Občina po meri invalidov

Za velik napredek pri ustvarjanju vse bolj dostopnega in osebam z oviranostmi prijaznega mesta smo za leto 2009 prejeli listino Občina po meri invalidov, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Za sistematično načrtovanje in izvajanje ukrepov v mestu za izboljšanje dostopnosti urbanega okolja osebam z oviranostmi je Ljubljano že štirikrat nagradila tudi Evropska Komisija. Na natečaju Access City Award, na katerem vsako leto od leta 2010 konkurira vsaj nekaj deset evropskih mest z več kot 50.000 prebivalci, smo za leto 2012 prejeli posebno pohvalo, za leto 2015 bronasto priznanje, za leto 2018 srebrno in za leto 2023 ponovno bronasto priznanje Access City Award.

21. Srebrno priznanje Access City Award 2018 evropska komisija

Srebrno priznanje Access City Award za leto 2018 je prevzela takratna vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo Tilka Klančar.

Spodbujamo in sodelujemo

S sofinanciranjem socialnovarstvenih in programov varovanja zdravja, z zagotavljanjem in subvencioniranjem podpornih storitev za ljudi, ki jih potrebujejo oziroma so do njih upravičeni po zakonu, z razdeljevanjem denarnih pomoči po občinskem odloku ter s sodelovanjem in organiziranjem številnih spremljevalnih aktivnosti (ozaveščevalne akcije, izdaja publikacij, organizacija strokovnih srečanj…) si prizadevamo za družbeno enakost in za širok pristop k dostopnosti za vse meščanke in meščane, pri tem pa še posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam in smo tudi prostovoljstvu prijazno mesto.

V proračunu MOL je za področje socialnega varstva in varovanja zdravja letno namenjenih povprečno 14,7 milijonov evrov.

Gostilna Druga violina

V centru mesta, na Starem trgu, gostinske prostore oddajamo Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič iz Drage, ki vodi gostilnico z izrazito socialno noto, z imenom Druga violina. V njej delajo osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo tu priložnost usposabljanja za delo v strežbi oz. v običajnem delovnem okolju, kar ključno prispeva k njihovi socialni vključenosti. Koncept gostilnice je lepo sprejet med meščankami in meščani in tudi med turisti.

Festival OVIRANtlon

Skupaj z nevladnimi organizacijami Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, festivalom Odprte hiše Slovenije ter podjetjem LPP vsako leto organiziramo festival OVIRANtlon, na katerem ozaveščamo ljudi o ovirah, s katerimi se srečujejo osebe z oviranostmi, in spodbujamo zavedanje, da je univerzalna dostopnost v današnjem času nujna.