Mladinski raziskovalni projekti

Oddelek za vzgojo in izobraževanje namenja finančna sredstva mladinskim raziskovalnim projektom. V letu 2016 je podprl skupno 31 programov v vrednosti 29.215,07  EUR. 

Zap. št.

Prijavitelj

Projekt/program

Znesek sofinanciranja

1

Zavod 404

Izdelava napajalnika

1.000,00 €

2

Zavod 404

Izdelava krmilnika

1.000,00 €

3

Zavod 404

Izdelava led modula

1.000,00 €

4

Osnovna šola Sostro

SMART

800,00 €

5

OŠ Oskar Kovačič

Oskarjev matematični tabor 2016

800,00 €

6

Herpetološko društvo

Dijaški biološki tabor

999,97 €

7

Gimnazija Vič

Sistem za zajem vzorcev vode

1.000,00 €

8

Gimnazija Vič

Naprava za prostorski zajem slike

1.000,00 €

9

OŠ Franceta Bevka

Raziskovanje - nadarjeni učenci

999,50 €

10

OŠ Polje

Geografsko-ekološki tabor

977,60 €

11

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

Narava nas živi

1.000,00 €

12

Gimnazija Ledina

Robotsko vozilo-goseničar

1.000,00 €

13

Gimnazija Moste

3BOT

1.000,00 €

14

Gimnazija Vič

Stroj za pečenje palačink

1.000,00 €

15

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

Mišolovka

438,00 €

16

Astronomsko društvo Javornik

Mlad. astronomski raziskovalni tabor

1.000,00 €

17

OŠ Riharda Jakopiča

Oblikovanje in nadgradnja recenzentske mreže - osnovne šole

1.000,00 €

18

OŠ Riharda Jakopiča

Oblikovanje in nadgradnja recenzentske mreže - srednje šole

1.000,00 €

19

OŠ Polje

Kulturni krog

1.000,00 €

20

Društvo matematikov, fizikov in astronomov

Mat. razisk. srečanje MARS 2016

1.000,00 €

21

Gimnazija Ledina

Tabor za nadarjene

1.000,00 €

22

Društvo za kulturo inkluzije

Zdravje iz narave

1.000,00 €

23

OŠ Danile Kumar

Raziskovalni tabor za nadarjene

600,00 €

24

OŠ Danile Kumar

Tabor mediacije

600,00 €

25

Mestna zveza društev za tehniško kulturo

Modelarski projekt za učence in mentorje

1.000,00 €

26

Društvo za kulturo inkluzije

Mladi popotniki

1.000,00 €

27

OŠ Polje

Zgodovinsko-astronomski-tehniški tabor

1.000,00 €

28

Mathema

Paleolitski op art

1.000,00 €

29

Astronavtsko raketarski klub Vladimir M. Komarov

Osvajanje novih tehnologij

1.000,00 €

30

Astronavtsko raketarski klub Vladimir M. Komarov

Osvajanje tehnik letenja

1.000,00 €

31

Osnovna šola Kašelj

Ljudsko slovstvo

1.000,00 €