Seznam osnovnih šol

Javne osnovne šole v Ljubljani 

1. Osnovna šola Bežigrad
Črtomirova ulica 12, 1113 Ljubljana
Več informacij o šoli

2. Osnovna šola Božidarja Jakca

Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

3. Osnovna šola Danile Kumar
Godeževa ulica 11, p.p. 3248, 1131 Ljubljana
Več informacij o šoli

4. Osnovna šola dr. Vita Kraigherja
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

5. Osnovna šola Dragomelj
Dragomelj 180, 1230 Domžale
Več informacij o šoli

6. Osnovna šola Dravlje
Klopčičeva ulica 1, 1117 Ljubljana
Več informacij o šoli

7. Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana – Šentvid
Več informacij o šoli

8. Osnovna šola Franceta Bevka
Ulica pohorskega bataljona 1, 1113 Ljubljana
Več informacij o šoli

9. Osnovna šola Hinka Smrekarja
Gorazdova ulica 16, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

10. Osnovna šola Jožeta Moškriča
Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

11. Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha
Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

12. Osnovna šola Kašelj
Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana
Več informacij o šoli

13. Osnovna šola Ketteja in Murna
Koširjeva ulica 2, 1110 Ljubljana
Več informacij o šoli

14. Osnovna šola Kolezija
Cesta V Mestni log 46, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

15. Osnovna šola Koseze
Ledarska ulica 23, 1117 Ljubljana
Več informacij o šoli

16. Osnovna šola Ledina
Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

17. Osnovna šola Livada
Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

18. Osnovna šola Majde Vrhovnik
Gregorčičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

19. Osnovna šola Martina Krpana
Gašperšičeva ulica 10, 1110 Ljubljana
Več informacij o šoli

20. Osnovna šola Milana Šuštaršiča
Štembalova ulica 2/a, 1113 Ljubljana
Več informacij o šoli

21. Osnovna šola Mirana Jarca
Ipavčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

22. Osnovna šola Miška Kranjca
Kamnogoriška cesta 35, 1117 Ljubljana
Več informacij o šoli

23. Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja 
Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče
Več informacij o šoli

24. Osnovna šola Nove Fužine
Preglov trg 8, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

25. Osnovna šola Nove Jarše
Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

26. Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ob dolenjski železnici 48, 1108 Ljubljana
Več informacij o šoli

27. Osnovna šola Poljane
Zemljemerska ulica 7, 1004 Ljubljana
Več informacij o šoli

28. Osnovna šola Polje
Polje 358, 1260 Ljubljana - Polje
Več informacij o šoli

29. Osnovna šola Prežihovega Voranca
Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

30. Osnovna šola Prule
Prule 13, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

31. Osnovna šola Riharda Jakopiča
Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

32. Osnovna šola Savsko naselje
Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

33. Osnovna šola Sostro
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
Več informacij o šoli

34. Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

35. Osnovna šola Šentvid
Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana – Šentvid
Več informacij o šoli

36. Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno
Več informacij o šoli

37. Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

38. Osnovna šola Trnovo
Karunova ulica 14/a, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

39. Osnovna šola Valentina Vodnika
Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

40. Osnovna šola Vič
Abramova ulica 26, 1111 Ljubljana
Več informacij o šoli

41. Osnovna šola Vide Pregarc
Bazoviška ulica 1, 1110 Ljubljana
Več informacij o šoli

42. Osnovna šola Vižmarje Brod
Na Gaju 2, 1210 Ljubljana
Več informacij o šoli

43. Osnovna šola Vodmat
Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

44. Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1, 1111 Ljubljana
Več informacij o šoli

45. Osnovna šola Zadobrova
Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana – Polje
Več informacij o šoli

46. Osnovna šola Zalog
Cerutova ulica 7 1260 Ljubljana – Zalog
Več informacij o šoli

47. Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Karlovška 18, 1000 Ljubljana
Več informacij o zavodu

Zasebne osnovne šole

1. Osnovna šola Alojzija Šuštarja
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
Več informacij o šoli

2. Waldorfska šola
Streliška 12, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

3. Zasebna osnovna šola Montessori
Štula 23, 1210 Ljubljana – Šentvid
Več informacij o šoli

4. Inštitut LILA, OE OŠ LILA Ljubljana 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana 
Več informacij o šoli