Sofinanciranje projektov za predšolske otroke

V spodnji tabeli so navedene sofinancirane dejavnosti oz. programi in projekti ter dodeljena sredstva za vsebinsko področje A in B. Za sklop A je razpisana višina sredstev znašala 70.000 EUR, za sklop B pa 40.000 EUR.

SKLOP A:

Zap. št.

Prijavitelj

Naslov dejavnosti

Odobreni zneski

1.

VRTEC MOJCA, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana

Zeleni kotički našega mesta

1.250,00

Z malimi koraki v svet umetnosti

1.000,00

To sem jaz. In kdo si ti?

1.000,00

40 let vrtca

700,00

 

 

Skupaj

3.950,00

2.

VRTEC VIŠKI GAJ, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana

Ljubljana - mesto umetnosti

800,00

 

 

Skupaj

800,00

3.

VRTEC POD GRADOM, Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Ljubljana - mesto umetnosti

1.000,00

Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi

1.000,00

Spoštovanje odnosa do drugačnosti

1.000,00

 

 

Skupaj

3.000,00

4.

VRTEC VRHOVCI, Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana

1.250,00

Ljubljana - mesto umetnosti

1.000,00

Spoštovanje odnosa do drugačnosti

1.000,00

 

 

Skupaj

3.250,00

5.

VRTEC CICIBAN, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana

1.000,00

Ljubljana - mesto umetnosti

1.000,00

Spoštovanje odnosa do drugačnosti

1.000,00

 

 

Skupaj

3.000,00

6.

VRTEC ČRNUČE, Dunajska cesta 400, 1000 Ljubljana

Ljubljana - mesto umetnosti

1.000,00

Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi

650,00

 

 

Skupaj

1.650,00

7.

VRTEC JARŠE, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana

1.250,00

 

 

Skupaj

1.250,00

8.

VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska ulica 22, 1000 Ljubljana

Zeleni vrtec za Zeleno Ljubljano

1.250,00

Arhitektura in Plečnikova Ljubljana

1.000,00

Živimo vrednote skozi drugačnost

1.000,00

 

 

Skupaj

3.250,00

9.

VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje c. VI/I, 1260 Ljubljana Polje

Ljubljana - mesto umetnosti

700,00

 

 

Skupaj

700,00

10.

VRTEC PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana

1.250,00

Ljubljana - mesto umetnosti

1.000,00

Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi

1.000,00

 

 

Skupaj

3.250,00

11.

VRTEC VODMAT, Korytkova 24, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana -  NAŠ VRT PONOVNO OŽIVI

1.250,00

Ljubljana - mesto umetnosti, gledališče in film: ANIMIRAMO SVOJE IN NAREDIMO FILM

1.000,00

Ljubljana - mesto umetnosti, arhitektura in ples: ARHITEKTURA PLEŠE

1.000,00

Jubilej - 50 let vrtca

700,00

 

 

Skupaj

3.950,00

12.

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana

1.250,00

Ljubljana - mesto umetnosti

1.000,00

Spoštovanje odnosa do drugačnosti

1.000,00

Jubilej - 40 let enote Mehurčki

359,00

 

 

Skupaj

3.609,00

13.

VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, 1000 Ljubljana

Inkluzija romske skupnosti v vrtec

910,00

Klasična glasba in predšolski otroci

540,00

Zelena Ljubljana- ravnanje z odpadki

1.250,00

 

 

Skupaj

2.700,00

14.

VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana:" Za lepšo Ljubljano"

1.250,00

Ljubljana-mesto umetnosti:" Ljubljana, moje mesto"

1.000,00

Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi:"JAZ-TI-MI"

1.000,00

 

 

Skupaj

3.250,00

15.

VRTEC MLADI ROD, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana

Zelena ljubljana - Ravnanje z odpadki

1.250,00

Ljubljana - mesto umetnosti(likovna umetnost, arhitektura)

1.000,00

Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi (druženje in vzajemno učenje)

1.000,00

 

 

Skupaj

3.250,00

16.

VRTEC JELKA, Glavarjeva ulica 18A, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana

1.250,00

Ljubljana-mesto umetnosti

1.000,00

Spoštovanje odnosa do drugačnosti

1.000,00

 

 

Skupaj

3.250,00

17.

VRTEC NAJDIHOJCA, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana

1.000,00

Ljubljana-mesto umetnosti

800,00

Spoštovanje odnosa do drugačnosti

1.000,00

 

 

Skupaj

2.800,00

18.

VRTEC TRNOVO, Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana - Inovacije v urbanih zelenjih okoljih

1.000,00

Ljubljana - mesto umetnosti - Umetnost nas druži

800,00

Medgeneracijsko druženje - medgeneracijske olimpijske igre

800,00

 

 

Skupaj

2.600,00

19.

VRTEC LEDINA, Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana

Zelena Ljubljana

1.250,00

Ljubljana - mesto umetnosti

1.000,00

Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi

1.000,00

 

 

Skupaj

3.250,00

20.

VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA, Rašiška 7, 1000 Ljubljana

Ljubljana - mesto likovne umetnosti

1.000,00

SKUPAJ RASTEMO 3 -Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi

1.000,00

Spoštovanje odnosa do drugačnosti

1.000,00

50 let vrtca, 10 let enote Polžek in Krtek

1.092,00

 

 

Skupaj

4.092,00

21.

VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Ljubljana-mesto umetnosti

800,00

Bodimo skupaj vsi, stari in mladi

800,00

To sem jaz, to si!

800,00

 

 

Skupaj

2.400,00

 

Skupaj

59 projektov/dejavnosti

59.251,00

 

SKLOP B:

Zap.  št.

Prijavitelj

Naziv dejavnosti

Znesek sofinanciranja

1.  

SEZAM, ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK, Novi trg 1, 1000 Ljubljana

Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

40.000,00