Centralna čistilna naprava

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo

Centralna čistilna naprava Ljubljana (CČNL) v Zalogu predstavlja zaključek centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane. Največja slovenska komunalna čistilna naprava, na kateri se v povprečju dnevno očisti več kot 80.000 kubičnih metrov odpadne vode, s svojim neprekinjenim delovanjem 24 ur na dan 365 dni na leto skrbi, da se v Ljubljanico izliva ustrezno prečiščena odpadna voda. 

Ker se Ljubljanica, odvodnik, v katerega se stekajo prečiščene odpadne vode, nahaja na vodnem območju reke Donave, je potrebno v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo tehnologijo čiščenja odpadne vode nadgraditi s terciarno stopnjo čiščenja (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin) ter povečati zmogljivosti same čistilne naprave iz sedanjih 360.000 PE na 555.000 PE zaradi upoštevanja predvidenega priključevanja novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje.

Predvidena je tudi posodobitev obstoječe linije čiščenja blata s sodobnimi tehnološkimi procesi, ki bodo zagotovili večjo proizvodnjo bioplina in znatno nižjo količino blata za končno odstranjevanje. 

S predvideno nadgradnjo in posodobitvijo Centralne čistilne naprave Ljubljana bo zagotovljena dovolj velika zmogljivost čiščenja v prihodnje, hkrati pa bo čistilna naprava tehnološko nadgrajena s terciarno stopnjo čiščenja, kot to določa veljavna evropska in nacionalna zakonodaja. 

Za ta del projekta je bil na javnem razpisu ravno tako že izbran izvajalec, in sicer RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o., v skupnem nastopu z OTV Francija. Vse zahtevane pogodbene obveznosti morata partnerja izpolniti do konca leta 2020.