Projekt ČISTO ZATE

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

Logo Cisto zate za splet43

V avgustu 2017 je Evropska komisija pritrdila vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev in tako prižgala zeleno luč za izvedbo tega velikega in zahtevnega okoljskega projekta. Če smo natančni, gre za največji kohezijski projekt, ki bo v Sloveniji izveden v tem obdobju. Projekt je ovrednoten na 111 milijonov evrov, zanj bo Evropska komisija prispeva 69,1 milijonov evrov, 12,4 milijonov evrov bo sofinancirala Republika Slovenija, preostanek sredstev pa bodo zagotovile občine. 

V naslednjih dveh letih se bo zgodovini razvoja kanalizacije v Ljubljani dodalo novo veliko poglavje: pred Mestno občino Ljubljana je namreč največja investicija v sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Povedano drugače, pred nami je projekt, ki je ključen za kakovost bivanja meščank in meščanov Mestne občine Ljubljana in predvsem projekt, ki bo zanamcem zapustil zdravo in čisto okolje.

Z zavedanjem o razvoju, potrebni nadgradnji komunalne infrastrukture in odgovornosti do okolja ter prihodnjih generacij smo pristopili k načrtovanju obsežnega in kompleksnega projekta nadgradnje celotne kanalizacijske infrastrukture, na katero je danes priključeno 270.000 prebivalcev ter industrijski in poslovni objekti. Dolžina celotnega kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin danes obsega 1.127 km, poleg Centralne čistilne naprave Ljubljana v Zalogu pa vključuje tudi 16 lokalnih čistilnih naprav.

Zaradi načrtovanega prostorskega razvoja mesta, sprememb predpisov s področja varstva okolja, preobremenjenosti obstoječega kanalizacijskega sistema ter dejstva, da je potrebno dograditi skoraj 12 % kanalizacijskega sistema, je bilo potrebno pristopiti k načrtovanju nadgradnje sistema na enoten, sistematičen način. 

Kampanja ČISTO ZATE

Logotip ČISTO ZATE sestavlja krog, ki simbolizira kanalizacijsko cev v prerezu. Vsaka tretjina tega kroga predstavlja upognjeno kanalizacijsko cev (vertikala). Krog/cev je razdeljen/a na tri dele z različnimi odtenki zelene barve, ki simbolizirajo tri občine/partnerje v projektu in tri dele projekta. Istočasno pa asociira na znak za recycled. V sredini kroga/cevi je voda, ki predstavlja čiščenje oziroma očiščeno vodo (čistilna naprava).  Barve, ki so uporabljene, so barve planeta zemlje, torej modra in zelena. 

Trije deli velikega kohezijskega projekta

Celoten projekt sestavljajo trije deli in sicer:

  • DEL 1: izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana z nadgradnjo odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice,
  • DEL 2: izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in
  • DEL 3: dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL
Drugi del projekta: izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana. Drugi del projekta: izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana. Foto: N. Rovan

    

Kako bo izvedba projekta vplivala na meščanke in meščane?

Projekt v sklopu komunikacijske kampanje ČISTO ZATE bo v naslednjih dveh letih zagotovo pomembno vplival na življenje naših meščank in meščanov. V okviru projekta načrtujemo obnovo več kot 260 cest.

Prenova ne bo mogoča brez začasne spremembe prometnega režima in zapor cest v času del, kar bo vplivalo na potek prometa v širši okolici zapor. Takrat bodo še posebej pomembni strpnost, spoštovanje in sobivanje na skupnem prostoru.

Vsem udeležencem v prometu svetujem, da se vnaprej pripravijo na spremembe njihovih običajnih poti, se pravočasno odpravijo na pot, na portalu PromInfo preverijo aktualno stanje prometa, poiščejo obvozne poti, predvsem pa naj že zdaj razmislijo o alternativnih načinih mobilnosti - hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, sopotništvo, souporaba avtomobila, uporaba parkirišč P+R – da bodo udobneje prispeli na cilj.

Verjamemo, da bodo meščanke in meščani zapore cest sprejeli z razumevanjem in zavedanjem, da bo prenova pomenila izboljšanje varnosti prometa ter kakovosti življenja v našem mestu.