Dan brez avtomobila

Zapora dela Slovenske ceste in Ceste slovenskih kmečkih uporov (cesta na Ljubljanski grad)       

V sklopu Dneva brez avtomobila bomo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Zapora bo veljala že od sobote, 21. septembra, od 6. ure do nedelje, 22. septembra 2019, do 17. ure. Med zaporo bodo imeli avtobusi LPP obvoz. V nedeljo od 6.00 do 17.00 bo zaprta tudi Cesta slovenskih kmečkih uporov (cesta na grad).
Kdaj: 00.00–17.00
Kje: Slovenska cesta na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto inCesta slovenskih kmečkih uporov (cesta na Ljubljanski grad)       
Kdo: Mestna občina Ljubljana

Brezplačna vožnja z avtobusi LPP

Na dan brez avtomobila bo vožnja z mestnimi avtobusi LPP brezplačna.
Kdaj: 00.00–24.00
Kje: consko območje 1, 2 in 3
Kdo: Ljubljanski potniški promet

Brezplačna uporaba parkirišč P+R

Na dan brez avtomobila bo uporaba parkirišč P+R brezplačna (P+R Dolgi most, Barje, Stožice, Ježica, Studenec).
Kdaj: 00.00–24.00
Kje: območje MOL
Kdo: Ljubljanska parkirišča in tržnice

Kolesarska tura s kolesom in z ladjico

Ljubljanska kolesarska mreža bo organizirala kolesarsko turo po Ljubljanskem barju, na kateri bodo udeleženci spoznavali znamenitosti Ljubljanskega barja. Iz Ljubljane bodo kolesarili do Vnanjih Goric, Podpeči in Lip. Pripravili bodo predloge za izboljšanje oziroma dopolnitev omrežja in predstavitve pomena regionalnih kolesarskih povezav. Z ladjico se bodo vrnili iz Lip v Ljubljano na Špico.
Kdaj: 9.00–13.00
Kje: zbor udeležencev na Prešernovem trgu
Kdo: Ljubljanska kolesarska mreža

Kolesarska tura s kolesom, z ladjico in vlakom

Ljubljanska kolesarska mreža bo organizirala celodnevno kolesarsko turo po Ljubljanskem barju, s katero želijo povezati kolesarjenje in spoznavanje invazivnih rastlinskih vrst v Krajinskim parku Ljubljansko barje. Povezali se bodo s projektom Sava TIES in Krajinskim parkom Ljubljansko barje. Z ladjico se bodo zapeljali iz Ljubljane do Lip. Na ladjici bo predstavitev invazivnih vrst in njihov pomen za barje. Potem bodo kolesarili do Podpeči, Borovnice in Bistre s postanki za ogled invazivnih vrst in kolesarske infrastrukture. Pripravili bodo predloge za izboljšanje oziroma dopolnitev omrežja in predstavitve pomena regionalnih kolesarskih povezav. Z vlakom se bodo se vrnili iz Borovnice v Ljubljano.
Kdaj: 10.30–19.30
Kje: zbor udeležencev na Špici
Kdo: Ljubljanska kolesarska mreža

Brezplačni vodeni ogledi mesta in rekreacija

Občani in obiskovalci Ljubljane bodo lahko izbirali med sedmimi brezplačnimi vodenimi ogledi po različnih območjih.
Kdaj: po urniku; za vse naštete programe je potrebna predhodna prijava udeležencev na  stic@visitljubljana.si.
Kje: izbrane lokacije glede na ogled
Kdo: Turizem Ljubljana 

 • Brezplačna ogleda »Zgodbe ljubljanskih mostov«
  Dva dvourna ogleda ljubljanskih mostov, kjer se bodo udeleženci z vodnikom sprehodili od Fabianijevega do Hradetskega mostu, mimo najnovejših in najstarejših mostov, ki povezujejo bregova Ljubljane, ter spoznali njihovo zgodovino in arhitekturo. Prav tako bomo na vodenju spoznali življenje Ljubljančanov skozi stoletja, ki so bili močno povezani z Ljubljanico.
  Kdaj: 10.00–12.00 in 16.00–18.00
  Kje: zbor udeležencev pod Fabianijevim mostom (Šuštarjevo nabrežje) 
 • Brezplačna ogleda mesta z nordijsko hojo
  Dva dvourna ogled mesta z elementi nordijske hoje (palice za nordijsko hojo udeleženci prinesejo s seboj).
  Kdaj: 11.00–13.00 in 15.00–17.00
  Kje: zbor udeležencev pred STIC, Krekov trg 10 
 • Brezplačna sprehoda po ljubljanski promenadi
  Dva dvourna sprehoda po ljubljanski promenadi od Tromostovja do Tivolskega gradu. Na sprehodu bomo obiskovalcem predstavili način življenja in navade meščanov iz prve polovice prejšnjega stoletja
  Kdaj: 12.00–14.00 in 14.00–16.00
  Kje: zbor udeležencev pred TIC, Adamič-Lundrovo nabrežje 2
 • Brezplačni ogled kulturne dediščine
  Dvourno vodstvo po središču mesta s poudarkom na spoznavanju Plečnikove zapuščine. Kdaj: 16.00–18.00
  Kje: zbor udeležencev pred STIC, Krekov trg 10

 Dan odprtih vrat na okoljski merilni postaji

Dan odprtih vrat na merilni postaji Ljubljana – Center je namenjen obiskovalcem in manjšim skupinam, ki bi radi pokukali v notranjost avtomatske merilne postaje, kjer potekajo redne meritve onesnaženosti zraka, in se seznanili s tehničnimi podrobnostmi merilnikov in merilnega sistema ter poteka meritev in posredovanja podatkov. Seznanijo se lahko tudi s trenutnim stanjem koncentracij dušikovega dioksida, delcev PM10, delcev PM2,5, žveplovega dioksida, benzena, toluena in paraksilena ter z zgodovino meritev onesnaženosti zraka v Ljubljani. V primeru skupine je zaželena predhodna najava na e-naslov: andrej.piltaver@ljubljana.si (najkasneje do petka, 20. 9. 2019, do 14. ure). Druženje ob Dnevu odprtih vrat bo tudi priložnost za pogovor o vzrokih onesnaženosti zraka, dejanskem stanju in trendih ter o ukrepih za njegovo izboljšanje.
Kdaj: 9.00–14.00   
Kje: križišče Vošnjakove in Tivolske ceste
Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL