Dan brez avtomobila

Dan brez avtomobila 2023

Na dan brez avtomobila, v petek, 22. septembra, bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM bomo ves teden omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL.

Ta dan bodo za motorni promet zaprte nekatere ceste:

  • ČS Bežigrad: zapora Črtomirove ulice med 9. in 13. uro
  • ČS Moste: zapora povezovalne poti od Brodarjevega trga do Rusjanovega trga med 7. in 20. uro
  • ČS Trnovo: zapora Eipprove ulice med 9. in 13. uro
  • ČS Dravlje: zapora Kamnogoriške ceste od križišča z ulico Bratov Babnik do križišča s Čebelarsko ulico med 9. in 12. uro

Med 8. in 18. uro bo spremenjen tudi prometni režim na Cesti slovenskih kmečkih uporov (cesta na Grad). Obiskovalce tako kot vse druge dni v letu vabimo k trajnejši izbiri dostopa do Gradu – po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Že pred Dnevom brez avtomobila bomo za motorni promet zaprli nekatere ulice in ceste ter na njih pripravili razgiban program

  • V soboto, 16. septembra, bo med 9.30 in 22. uro delno zaprta Vošnjakova ulica
  • V nedeljo, 17. septembra, bo med 12. in 22. uro od Peglezna do Ulice Janeza Pavla II zaprta Poljanska cesta
  • V sredo, 20. septembra, bo med 8. in 12. uro zaprta cesta Novo Polje c. III., med 9. in 12. uro bo zaprt tudi del Kopne poti od križišča Ceste na Obrije do naselja
  • V četrtek, 21. septembra, bo med 9. in 12. uro zaprt del Kamnogoriške ceste od križišča z ulico Bratov Babnik do križišča s Čebelarsko ulico
  • V četrtek, 21. septembra, bo med 9. in 12. uro zaprt del Primožičeve ulice med hišnima številkama 16 in 19