Promet in mobilnost

Mesto, ki se mu pustiš zapeLJati

V času evropskega tedna mobilnosti 2017 smo uvedli novo komunikacijsko platformo s krovnim sloganom »Pusti se zapeLJati«, ki je namenjena spodbujanju in ozaveščanju o trajnostni mobilnosti. Meščane in obiskovalce Ljubljane nagovarjamo, da se po mestu premikajo peš, s kolesom, javnim prevozom ali uporabijo kateri drug okolju prijazen način mobilnosti.

Slogan kampanje se ne nanaša zgolj na promet, temveč izraža značaj Ljubljane in izpostavlja dobrobit, ki jo ima trajnostna mobilnost za meščane, hkrati pa je klic k trajnostno usmerjenem delovanju in spremembam potovalnih navad v bolj »zelene«. V kampanjo bomo odslej vključili vse aktivnosti Mestne občine Ljubljana s področja prometne politike in urbanega, trajnostnega prevoza. 

Ker je naše poslanstvo ustvarjati trajnostno mobilnost za prihodnje generacije, so za vizualno podobo kampanje poskrbeli otroci iz ljubljanskih vrtcev in šol. Njihove ilustracije, s katerimi nam sporočajo, kako oni vidijo urbani mestni promet, so postale osrednji likovni element kampanje.

Največ sprememb v pravo smer

Trajnostni razvoj Ljubljane od leta 2007 je prinesel največ sprememb v pravo smer predvsem na področju trajnostne mobilnosti. Dosegli in presegli smo številne cilje, ki smo si jih zadali v strateških dokumentih na podlagi Vizije Ljubljane 2025.

Z mnogimi konkretnimi ukrepi na osnovi Prometne politike MOL (2012) zasledujemo glavni cilj, ki je med drugim spremeniti potovalne navade in izboljšati porazdelitev mobilnosti na način, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom, tretjina s kolesom in peš ter tretjina z osebnim vozilom. V letu 2017 smo Prometno politiko nadgradili v Celostno prometno strategijo MOL, s katero v sodelovanju z različnimi deležniki in glede na dosedanje dosežke ponovno opredeljujemo cilje za še boljšo kakovost življenja v Ljubljani.

Eden vidnejših in ključnih ukrepov prometne politike za vzpostavitev kakovostnega javnega prostora v središču mesta je tudi preureditev dela glavne prometnice, Slovenske ceste, v pešcem, kolesarjem in uporabnikom mestnih avtobusov bolj prijazno območje. Urejeno je po načelih skupnega prometnega prostora, z drevoredom in novo ulično opremo.

Po uvedbi spremenjenega prometnega režima na Slovenski cesti so se koncentracije črnega ogljika znižale za kar 70 %, medtem ko se koncentracije na okoliških cestah niso povišale. Poleg tega se je posledično zmanjšal tudi hrup zaradi osebnih vozil za okoli 6 dB.

Vsak lahko sam s svojim delovanjem prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja – tako, da poti opravi peš, s kolesom, z javnim prevozom ali z avtomobilom, ki vozi na okolju prijazen pogon in v katerem je več potnikov. Največji dosežek je prav zavedanje in ravnanje občanov ter obiskovalcev Ljubljane v tem duhu.