Promet in mobilnost

Največ sprememb v pravo smer

Trajnostni razvoj Ljubljane od leta 2007 je prinesel največ sprememb v pravo smer predvsem na področju trajnostne mobilnosti. Dosegli in presegli smo številne cilje, ki smo si jih zadali v strateških dokumentih na podlagi Vizije Ljubljane 2025.

Z mnogimi konkretnimi ukrepi na osnovi Prometne politike MOL (2012) zasledujemo glavni cilj, ki je med drugim spremeniti potovalne navade in izboljšati porazdelitev mobilnosti na način, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom, tretjina s kolesom in peš ter tretjina z osebnim vozilom. V letu 2017 bomo Prometno politiko nadgradili v Celostno prometno strategijo MOL, s katero v sodelovanju z različnimi deležniki in glede na dosedanje dosežke ponovno opredeljujemo cilje za še boljšo kakovost življenja v Ljubljani.

Eden vidnejših in ključnih ukrepov prometne politike za vzpostavitev kakovostnega javnega prostora v središču mesta je tudi preureditev dela glavne prometnice, Slovenske ceste, v pešcem, kolesarjem in uporabnikom mestnih avtobusov bolj prijazno območje. Urejeno je po načelih skupnega prometnega prostora, z drevoredom in novo ulično opremo.

Po uvedbi spremenjenega prometnega režima na Slovenski cesti so se koncentracije črnega ogljika znižale za kar 70 %, medtem ko se koncentracije na okoliških cestah niso povišale. Poleg tega se je posledično zmanjšal tudi hrup zaradi osebnih vozil za okoli 6 dB.

Vsak lahko sam s svojim delovanjem prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja – tako, da poti opravi peš, s kolesom, z javnim prevozom ali z avtomobilom, ki vozi na okolju prijazen pogon in v katerem je več potnikov. Največji dosežek je prav zavedanje in ravnanje občanov ter obiskovalcev Ljubljane v tem duhu.