Civitas Elan

Civitas Elan

Evropski projekt za kakovostno mobilnost v mestih CIVITAS Elan je pomembno pripomogel k izboljšanju stanja v Ljubljani. MOL je bila koordinatorica celotnega projekta, ki je potekal tudi v Zagrebu, Gentu, Brnu in Portu od septembra 2008 do oktobra 2012. Pri tem je sodelovalo še deset lokalnih partnerjev: Ljubljanski potniški promet, Telargo, Slovenske železnice, Urbanistični inštitut RS, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, Prometni institut Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, Regionalni center za okolje – Slovenija, Institut Jožef Stefan in Etrel.

Kot podizvajalci ali tretje strani so pomembno prispevali tudi ljubljanska Fakulteta za strojništvo in javna zavoda Turizem Ljubljana ter Ljubljanska parkirišča in tržnice. Z razvojem in izvedbo sodobnih, naprednih, inovativnih in prijaznih pristopov na področju trajnostne mobilnosti smo zagotovo prispevali k bolj premišljenim odločitvam pri izbiri potovalnih sredstev in k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje in počutje ljudi.

Veliko pozornosti smo namenili razvoju uporabnikom prijaznega, privlačnega in varnega javnega prometa, promociji in izboljšanju razmer za kolesarjenje ter hojo, proučevanju alternativnih virov energije in ter omogočanju dostopnosti. Na lokalni ravni smo s pomočjo evropskih sredstev uspešno izpeljali vseh 21 načrtovanih ukrepov, ki so življenjski, trajni in pripravljeni za morebitno nadgradnjo ali širitev. Izvedli smo več kot 130 dogodkov, delavnic, okroglih miz in drugih srečanj za promocijo in spodbudo k manjši odvisnosti od osebnega avtomobila, na katerih smo predstavili projekt, njegove ukrepe in obdelali z njimi povezane teme. Posebej smo se posvečali vključevanju javnosti v posamezne dejavnosti, odprli smo številne kanale za stike z različnimi deležniki in okrepili dialog z meščani.

Več o CIVITAS Elanu na Civitas Ljubljana in Civitas initiative.

 

Mreža CIVINET Slovenija–Hrvaška

Iz CIVITASA se je razvila tudi mreža CIVINET, ki po posameznih evropskih državah in regijah združuje mesta v prizadevanju za širjenje dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti. Največja in najbolj aktivna mreža izmed desetih je prav naša, CIVINET Slovenija–Hrvaška.

Od aprila 2013, ko je bil podpisan memorandum, se je s 26 članov razširila že na več kot 100 akterjev – mest, organizacij in podjetij z območja nekdanje Jugoslavije in širše.
Več o mreži na Civinet Slovenija Hrvaška in Civitas Initiative.

Civitas Forum

CIVITAS Forum je mreža mest, ki si prizadevajo za razvoj trajnostne mobilnosti v mestih in deluje od leta 2003. Vanjo je vključenih že več kot 200 evropskih mest – tistih, ki so sodelovala v projektih, ki jih je sofinancirala Evropska komisija v pobudi CIVITAS, in tistih, ki pri uveljavljanju trajnostne mobilnosti sledijo smernicam in politikam, ki jih promovira pobuda CIVITAS. Ljubljana je bila vključena v dva projekta pobude CIVITAS (ELAN in MOBILIS) in v njunem okviru izvedla 24 ukrepov, ki so pripomogli k razvoju trajnostne mobilnosti in spremembi potovalnih navad.

Kot posledica teh učinkovitih mednarodnih sodelovanj in številnih dobrih »zelenih« praks je Ljubljana gostila tudi 13. CIVITAS Forum, najpomembnejšo evropsko konferenco na področju trajnostne mobilnosti v mestih, ki je potekala med 7. in 9. oktobrom 2015. Uspešno zaključen forum je z nosilno temo »Mesto si delimo« združeval rekordno število udeležencev, okoli 560 ljudi iz 48 držav, med njimi politične predstavnike številnih evropskih mest, sodelavce mestnih uprav in organizacij, strokovnjake in zainteresirane posameznike, ki se ukvarjajo predvsem z mobilnostjo, urejanjem prostora, znanostmi o okolju in drugimi vidiki ustvarjanja bolj prijaznih mest, dostopnih za vse, pa tudi inovatorje in ponudnike zanimivih izdelkov s področja trajnostne mobilnosti. 

Konferenca Civitas Forum v Ljubljani

Nagrada Eurocities 2013 za projekta, razvita v sklopu CIVITAS ELAN