Tedenske aktivnosti

Tedenske aktivnosti

Aktivnosti vrtcev in osnovnih šol med ETM

Vse ljubljanske vrtce, osnovne in srednje šole smo ponovno pozvali k udeležbi, sodelovanju in organizaciji aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti. Organizirali bomo brezplačne prevoze otrok z avtobusi LPP na posamezne dogodke.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na prireditvah v sklopu ETM, po šolah in vrtcih
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole in vrtci v MOL

Nagradni natečaj in razstava »Gremo peš!«

Za vrtce, osnovne in srednje šole organiziramo že četrti nagradni natečaj na temo »Gremo peš!«. Najboljša dela, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bodo razstavljena v Steklenem atriju Mestne hiše.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Stekleni atrij Mestne hiše, Mestni trg 1
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole in vrtci v MOL

Pešbus

V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora (IPOP) in nekaterimi ljubljanskimi osnovnimi šolami bomo organizirali Pešbus. To je način spremljana poti v šolo, pri katerih se učenci v šolo odpravijo peš, v organiziranih skupinah po premišljeno začrtanih poteh in stalnem urniku. Projekt bomo izvajali v OŠ Dravlje, OŠ Koseze in OŠ Nove Jarše.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole v MOL, Inštitut za politike prostora

Spremljanje kakovosti zraka in meritve hrupa

Spremljali bomo kakovost zraka v Ljubljani v okviru okoljskega merilnega sistema in izvajali meritve hrupa na različnih lokacijah po mestu.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL

Oblikovalski natečaj »Mesta pešcem!«

Inštitut za politike prostora in družba TAM-TAM sta objavila oblikovalski natečaj za najboljši mestni plakat na temo »Mesta pešcem!«. Zmagovalna rešitev bo predstavljena na 50 plakatnih mestih po Sloveniji, dela finalistov pa bodo razstavljena v Ljubljani na ploščadi pri Slovenski hiši (križišče Slovenske in Gosposvetske ceste).
Kdaj: 18. september–1. oktober
Kje: ploščad pri Slovenski hiši (križišče Slovenske in Gosposvetske ceste)
Kdo: Inštitut za politike prostora, TAM-TAM, Mestna občina Ljubljana

Predvajanje video spota »Vizija nič«

Pred vsakim filmom v Kinodvoru bomo predvajali video spot Zavoda varna pot »Vizija nič« – nič žrtev prometnih nesreč, ki opozarja na tragične posledice neprimernega ravnanja udeležencev v prometu. Mestna občina Ljubljana je kot prvo mesto v Sloveniji podpisala Zavezo z javno podporo aktivnostim »Vizije nič«, ki jo z različnimi ukrepi tudi uresničujemo.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Kinodvor, Kolodvorska ulica 13
Kdo: Kinodvor, Oddelek za kulturo MU MOL in zavod Varna pot

Gremo peš! v Kinodvor

Na spletni strani Kinodvora bomo obiskovalce pozivali, da pridejo na ogled filma peš po eni izmed tam navedenih poti. Obiskovalcem bomo delili obliže s sporočilom Gremo peš! v Kinodvor. Obiskovalci predstav v Kinodvoru bodo lahko z vstopnico za ogled filma koristili brezplačen prevoz z avtobusi LPP.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Kinodvor, Kolodvorska ulica 13
Kdo: Kinodvor, Oddelek za kulturo MU MOL

Gremo peš! na Ljubljanski grad

Na Ljubljanskem gradu bodo obiskovalce pozivali, da za obisk gradu uporabijo katero izmed pešpoti ali vzpenjačo, še posebej pa bo to povabilo izpostavljeno prav na Dan brez avtomobila, 22. septembra, ko bo za ves promet zaprta cesta na grad (Cesta Slovenskih kmečkih uporov).
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljanski grad, Grajska planota 1
Kdo: Ljubljanski grad, Oddelek za kulturo MU MOL

Gremo peš! v knjižnico

Spletna kampanja za spodbujanje obiskovanja knjižnic peš bo vsebovala podatke o oddaljenosti vseh knjižnic v Mestni občini Ljubljana in o času, ki je potreben za hojo do najbližje ali najbolj oddaljene knjižnice. Kampanja bo potekala na spletni strani in družbenih omrežjih Mestne knjižnice Ljubljana.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: knjižnice po Ljubljani
Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana, Oddelek za kulturo MU MOL

Razstave v knjižnicah

V Knjižnici Bežigrad, Knjižnici dr. F. Škerl, Knjižnici Otona Župančiča, Slovanski knjižnici, Knjižnici Jožeta Mazovca ter Knjižnici Fužine bomo razstavili knjige s področja gibanja, športa, planinarjenja in zdravega načina življenja. Knjige za spodbujanje zdravega življenjskega sloga bodo na voljo za izposojo.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: izbrane knjižnice po Ljubljani
Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana, Oddelek za kulturo MU MOL

Varna pot v šolo za najmlajše

Ob začetku novega šolskega leta bodo vodje policijskih okolišev obiskali osnovne šole in razdelili pobarvanke z vprašalniki. Odgovore bomo zbrali do septembra 2019 in opravili žrebanje. Izžrebance in njihove razrede bomo povabili na zaključno prireditev na Policijski postaji Grič 19. septembra, kjer bo podelitev nagrad s predstavitvijo preventivnih dogodkov in prometno-vzgojnih igric.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na območju MOL z zaključkom na Policijski postaji Grič
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, Policijska uprava Ljubljana

Poostreni nadzori in preventivne aktivnosti

Izvedli bomo poostrene nadzore in preventivne aktivnosti:
a) izvajanje nadzora v območju za pešce za večjo varnost pešcev in kolesarjev;
b) udeležba pešcev v prometu (prečkanje vozišča na prehodih za pešce, hoja v rdečo luč) in nadzor nad izsiljevanjem pešcev na prehodih za pešce;
c) ozaveščanje kolesarjev v območju za pešce, da prilagodijo hitrost, in nadzor uporabe varnostne čelade pri najmlajših ter uporabe mobilnega telefona pri vožnji s kolesom;
d) izvajanje nadzora na površinah, namenjenih pešcem in kolesarjem, s ciljem zagotavljanja prevoznosti kolesarskih stez in pločnikov;
e) nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila na območju zapor;
f) izvajanje nadzora hitrosti na kritičnih odsekih z namenom zmanjšanja varnostnih tveganj za pešce in kolesarje;
g) izvajanje nadzora ustavljanja in parkiranja na postajališčih LPP ter vožnjo po rumenih pasovih s poudarkom na Dunajski in Celovški cesti – zagotavljanje neoviranega prometa LPP;
h) izvajanje nadzora nedovoljenega parkiranja na zelenih površinah in prostorih za invalide.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Mestno redarstvo MU MOL

Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu

Policijska uprava Ljubljana načrtuje štiri tematsko poostrene nadzore v Ljubljani. Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem na naslednje aktivnosti:
a) nadzor nepravilnega parkiranja na kolesarskih stezah in kršitev kolesarjev (vožnja v napačno smer po kolesarski stezi) ter uporabe mobilnih telefonov med vožnjo voznikov LPP;
b) poostren nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad voznikov enoslednih vozil;
c) poostren nadzor kršitev voznikov, ki izsiljujejo prednost pešcem na prehodih za pešce, in kršitev voznikov, ki pri zavijanju desno na križišču izsiljujejo prednost kolesarjem;
d) poostren nadzor nepravilnega parkiranja in ustavljanja na kolesarskih stezah ter avtobusnih postajališčih LPP.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Policijska uprava Ljubljana

Promocija uporabe letnih vozovnic LPP

Z oglaševalsko akcijo želimo ozavestiti ljudi, da je letna Urbana koristna, da se splača (je cenovno ugodna), da nam prihrani čas in da nam nudi neomejeno število potovanj. Z novo vozovnico se bodo novi potniki prepustili varnemu, zanesljivemu in udobnemu prevozu, ki ohranja naše okolje čistejše. Kampanja bo nagovorila predvsem voznike osebnih vozil in tiste, ki javnega potniškega prometa do sedaj še niso prepoznali kot dobro alternativo osebnemu vozilu.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Ljubljanski potniški promet, Mestna občina Ljubljana

Mobilni mladinski center

Mobilni mladinski center je partnerski projekt javnega zavoda Mladi zmaji in javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, v katerem bomo avtobus mestnega potniškega prometa preoblikovali v Mobilni mladinski center. Predstavitev preobrazbe avtobusa, ki bo postal Mobilna enota javnega zavoda Mladi zmaji, bo potekala 19. septembra 2019 v urbani dnevni sobi Mreže mladinskih centrov Ljubljana na Kongresnem trgu. Konec oktobra bo Mobilni mladinski center v končni podobi prvič zapeljal po ljubljanskih ulicah.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Ljubljanski potniški promet, Javni zavod Mladi zmaji in Mreža mladinskih centrov Ljubljana

Delavnice o trajnostni mobilnosti za starejše »Gremo peš!«

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo pod okriljem nacionalnega koordinatorja ETM (Ministrstvo za infrastrukturo) po nekaterih četrtnih skupnostih v MOL organizirala delavnice »Gremo peš!«, ki bodo namenjene dvigu ozaveščenosti o pomenu in spodbujanju gibanja starejših. Seznanili se bodo s konkretnimi nasveti Agencije RS za varnost v prometu (AVP) za še večjo varnost pešcev v prometu ter o koristih hoje za zdravje in dobro počutje. Teoretičnemu delu bodo sledili še meritve krvnega tlaka in test stopanja v izvedbi Zdravstvenega doma Ljubljana ter prikaz nordijske hoje. Udeleženci delavnic bodo prejeli tudi bon Ljubljanskega potniškega prometa za brezplačen ogled Ljubljane z električnim vlakcem Urban ter odsevnike AVP.
Kdaj: 17.–19. september
Kje: izbrane četrtne skupnosti v MOL
Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, četrtne skupnosti MOL, Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Agencija RS za varnost prometa

Informacijski točki za kakovostno mobilnost – MOB-i-LNICI

Informacije o programu ETM in možnostih, ki jih mesto nudi za trajnostno premikanje po Ljubljani, bodo na voljo v MOB i LNIC-ah – infotočkah za kakovostno mobilnost v TIC (Adamič-Lundrovo nabrežje 2) in STIC (Krekov trg 10), kjer bodo informatorji delili tudi promocijska gradiva.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Krekov trg 10 in Adamič-Lundrovo nabrežje 2
Kdo: Turizem Ljubljana