Tedenske aktivnosti

Tedenske aktivnosti

Park kreativne mobilnosti
Start:up šola »Park kreativne mobilnosti« bo na zabaven in interaktiven način spodbujala prepletanje umetniških načinov kreiranja rešitev in uporabe tehničnih veščin. Občanom želimo namreč ponuditi soustvarjanje drugačnih modelov mobilnosti ter pospešiti multidisciplinarni razvoj kreativnih poslovnih idej, zato bomo prijavljenim ustvarjalcem ponudili izzive našega mesta s področja mobilnosti in jih spodbudili, da rešitve poiščejo skozi umetniško izražanje.
Kdaj: 14.–21. september, 12.00–14.00
Kje: parkirišče pred Tehnološkim parkom Ljubljana, Tehnološki park 19
Kdo: Tehnološki park Ljubljana

Aktivnosti vrtcev in osnovnih šol med ETM
Vse ljubljanske vrtce, osnovne in srednje šole smo ponovno pozvali k udeležbi, sodelovanju in organizaciji aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti. Organizirali bomo brezplačne prevoze otrok z avtobusi LPP na posamezne dogodke.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na prireditvah v sklopu ETM, po šolah in vrtcih
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL

Nagradni natečaj in razstava »Za okolje poskrbimo – skupaj se peljimo!«
Za vrtce, osnovne in srednje šole organiziramo nagradni natečaj na temo »Za okolje poskrbimo – skupaj se peljimo!«. Nagrajeni izdelki bodo med ETM razstavljeni v Mestni hiši.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Osrednji atrij Mestne hiše, Mestni trg 1
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole in vrtci v MOL

Pešbus in Bicivlak
V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora in nekaterimi osnovnimi šolami ob podpori Ministrstva za okolje in prostor organiziramo Pešbus in Bicivlak. To sta načina spremljane poti v šolo, pri katerih se učenci v šolo odpravijo peš ali s kolesom v organiziranih skupinah po premišljeno začrtanih poteh in stalnem urniku. V akciji bodo sodelovale OŠ Koseze, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Božidarja Jakca.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole, Inštitut za politike prostora

Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu
Mestno redarstvo MOL v času ETM načrtuje 5 tematsko poostrenih nadzorov in preventivnih aktivnosti, usmerjenih v:
a) izvajanje nadzora v območju za pešce s ciljem za varnost pešcev in kolesarjev,
b) udeležbo pešcev v prometu (prečkanje vozišča na prehodih za pešce, hoja v rdečo luč) in nadzor nad izsiljevanjem pešcev na prehodih za pešce,
c) ozaveščanje kolesarjev v območju za pešce, da prilagodijo hitrost, in nadzor uporabe varnostne čelade pri najmlajših ter uporabe mobilnega telefona pri vožnji s kolesom,
d) izvajanje nadzora na površinah, namenjenih pešcem in kolesarjem, s ciljem zagotavljanja prevoznosti kolesarskih stez in pločnikov,
e) nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila na območju zapor,
f) izvajanje nadzora hitrosti na kritičnih odsekih z namenom zmanjšanja varnostnih tveganj za pešce in kolesarje,
g) izvajanje nadzora nad ustavljanjem in parkiranjem na postajališčih LPP in vožnjo po rumenih pasovih s poudarkom na Dunajski in Celovški cesti – zagotavljanje neoviranega prometa LPP,
h) izvajanje nadzora nedovoljenega parkiranja na zelenih površinah in prostorih za invalide.
Aktivnosti bodo izvajali in usmerjali v sodelovanju s policisti PU Ljubljana, ki načrtuje 4 tematsko poostrene nadzore v Ljubljani. Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem na naslednje aktivnosti:
a) nadzor nad nepravilnim parkiranjem na kolesarskih stezah in nad kršitvami kolesarjev (vožnja v napačno smer po kolesarski stezi) ter nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo voznikov LPP,
b) poostren nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad voznikov enoslednih vozil,
c) poostren nadzor nad kršitvami voznikov, ki izsiljujejo prednost pešcem na prehodih za pešce, in kršitvami voznikov, ki pri zavijanju desno na križišču izsiljujejo prednost kolesarjem,
d) poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem na kolesarskih stezah in avtobusnih postajališčih LPP.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Mestno redarstvo MU MOL, Policijska uprava Ljubljana

Varna pot v šolo za najmlajše
Ob začetku novega šolskega leta bodo vodje policijskih okolišev obiskali OŠ in razdelili pobarvanke z vprašalniki. Odgovore smo zbirali do 11. septembra 2018 in opravili žrebanje. Izžrebance in njihove razrede bomo povabili na zaključno prireditev na Policijsko postajo Grič, kjer bodo podelitev nagrad, predstavitev preventivnih dogodkov in prometno-vzgojnih igric.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na območju MOL z zaključkom na Policijski postaji Grič
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Policijska uprava Ljubljana

Predvajanje video spota »Vizija nič«
Pred vsakim filmom v Kinodvoru bomo predvajali video spot zavoda Varna pot »Vizija nič« – nič žrtev prometnih nesreč, ki opozarja na tragične posledice neprimernega ravnanja udeležencev v prometu. V Mestni občini Ljubljana smo kot prvo mesto v Sloveniji podpisali Zavezo z javno podporo aktivnostim Vizije nič, ki jo z različnimi ukrepi tudi uresničujemo.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Kinodvor, Kolodvorska ulica 13
Kdo: Kinodvor, Oddelek za kulturo MU MOL in zavod Varna pot

Brezplačna vožnja z LPP na predstave v Kinodvor
V času ETM bo z vstopnico za katerokoli predstavo v Kinodvoru, ki bo na sporedu med 16. in 22. septembrom, možna brezplačna vožnja z avtobusi LPP.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Kinodvor, Ljubljanski potniški promet

Ozaveščanje na avtobusih LPP za večjo varnost kolesarjev
Na pobudo kolesarjev bomo na zadnjo stran 20 avtobusov mestnega potniškega prometa namestili nalepke z napisom »Večja razdalja – večja varnost« in grafičnim prikazom, ki opozarjajo na to, da morajo biti vozniki motornih vozil posebej pozorni na kolesarje zlasti ob vzporedni vožnji oziroma prehitevanju ali ob odpiranju vrat pri vzdolžnem parkiranju oziroma ustavljanju.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Mestna občina Ljubljana in Ljubljanski potniški promet

Informacijski točki za kakovostno mobilnost – MOB-i-LNICI
Informacije o programu ETM in možnostih, ki jih mesto nudi za trajnostno premikanje po Ljubljani, bodo na voljo v MOB i LNIC-ah – infotočkah za kakovostno mobilnost v TIC (Adamič-Lundrovo nabrežje 2) in STIC (Krekov trg 10), kjer bodo informatorji delili tudi promocijska gradiva.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Krekov trg 10 in Adamič-Lundrovo nabrežje 2
Kdo: Turizem Ljubljana

Brezplačen dostop do WiFreeLjubljana
Telekom Slovenija bo v času letošnjega ETM omogočil brezplačen 24-urni dostop do uporabe omrežja WiFree Ljubljana.
Kdaj: 16.-22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Mestna občina Ljubljana in Telekom Slovenije