Tedenske aktivnosti

Dogodki ETM za vse

Brezplačen prevoz za otroke na dogodke ETM

Organizirali bomo brezplačne prevoze otrok z avtobusi LPP na posamezne dogodke.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole v MOL, Ljubljanski potniški promet

Aktivnosti vrtcev in osnovnih šol med ETM

Vse ljubljanske vrtce, osnovne in srednje šole smo pozvali k udeležbi, sodelovanju in organizaciji aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na prireditvah v sklopu ETM, po šolah in vrtcih
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole in vrtci v MOL

Nagradni likovni natečaj in razstava »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«

Za vrtce, osnovne in srednje šole organiziramo že peti nagradni likovni natečaj, tokrat na temo letošnjega slogana ETM in desete obletnice sistema Bicikelj. Najboljša dela, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bodo razstavljena v Steklenem atriju Mestne hiše.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Stekleni atrij Mestne hiše, Mestni trg 1
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole in vrtci v MOL

Pešbus

Društvo Pazi!park bo v sodelovanju z osnovnimi šolami organiziral Pešbus, v okviru katerega se učenci v skupini in spremstvu odraslih odpravijo v šolo peš. Projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo, se bo izvajal v OŠ Ketteja in Murna, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Franceta Bevka, OŠ Livada, OŠ Dravlje, OŠ Poljane in v OŠ Božidarja Jakca (PŠ Hrušica).
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole v MOL, Pazi!park

Teden mobilnosti v vrtcu Pedenjped

Vrtec Pedenjped bo ves teden izvajal dejavnosti, kot so opazovalni sprehodi po okolici na temo pravil cestnega prometa, krožišč, prometnih znakov, prehodov za pešce … Pripravljajo pohod, kolesarčkov dan, dejavnosti na temo uporabe mestnega avtobusa, opozarjali bodo na prehode za pešce in pločnike ter izvajali program Beli zajček – peš v vrtec.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: ČS Polje, okolica vrtca Pedenjped
Kdo: Služba za lokalno samoupravo MU MOL, Četrtna skupnost Polje, Vrtec Pedenjped

S kolesom v šolo

Pouk OŠ Zalog bo potekal na nadomestni lokaciji v BTC. Učenci predmetne stopnje, ki bodo to želeli, bodo skupaj z učitelji iz Zaloga v BTC in po pouku nazaj odšli s kolesom. Pri tem bodo spoznavali varne poti, varno vožnjo, skrbeli za lastno zdravje in telesno pripravljenost ter prispevali k ohranitvi okolja. Učenci razredne stopnje bodo v tem tednu imeli vse dneve dejavnosti v bližini lokacij izvajanja pouka. Na lokacije in z njih bodo odhajali peš in pri tem spoznavali varne poti ter pomen gibanja.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: ČS Polje, okolica OŠ Zalog in BTC
Kdo: Služba za lokalno samoupravo MU MOL, Četrtna skupnost Polje, Osnovna šola Zalog

Varna pot v šolo za najmlajše

Ob začetku šolskega leta so vodje policijskih okolišev in četrtnih skupnosti obiskali osnovne šole v MOL in učencem razdelili pobarvanke z vprašalniki. Odgovore smo zbrali do 10. septembra 2021 in izmed sodelujočih izžrebali učence, ki jih bomo skupaj z njihovimi razredi nagradili.
Kdaj: 1.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Policijska uprava Ljubljana, Mestno redarstvo MU MOL, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, osnovne šole v MOL

Plesne delavnice »Živim ples«

Na enournih plesnih delavnicah »Živim ples«, ki jih bomo izvajali od 6. do 20. septembra 2021 na šolah ali v prostorih Kazine, bomo učence in dijake naučili plesno koreografijo v povezavi s prometom in varstvom okolja.
Kdaj: 6.–20. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Plesna šola Kazina

Fotografska razstava »Dvajset let Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani«

Ljubljana že 20 let zaporedoma sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti, največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Z razstavo fotografij dogodkov, dejavnosti in ukrepov na tem področju bomo počastili to obdobje. Razstava je na Krakovskem nasipu na ogled od 10. septembra do 1. oktobra 2021, 20. septembra pa bomo pripravili tudi poseben dogodek, s katerim bomo še dodatno osvetlili dve desetletji zagotavljanja boljše kakovosti življenja v Ljubljani.
Kdaj: 10.–30. september
Kje: Krakovski nasip
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL

Človek, čuvaj svoje mesto: ozaveščanje o uporabi kolesarskih stojal v središču mest

Na nedavno postavljena nova kolesarska stojala v mestnem središču bomo namestili table, s katerimi bomo kolesarje ozaveščali o uporabi stojal za priklenitev koles. Tako želimo uporabnike koles opozoriti, da kolesa parkirajo na za to namenjenih stojalih in jih ne priklepajo na drugo javno infrastrukturo, stavbne elemente ali drevesa, saj jih s tem uničujejo, obenem pa ovirajo prehod drugim uporabnikom prostora. S priklenitvijo koles na stojala tudi bolje poskrbijo za zavarovanje koles pred tatvinami.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: mestno središče
Kdo: Kabinet župana, Oddelek za gospodarske dejavnosti MU MOL

Spremljanje kakovosti zraka in meritve hrupa

Na petih stalnih lokacijah v središču mesta bomo izvedli niz kratkotrajnih meritev hrupa. Kakovost zraka bomo spremljali na stalni merilni postaji na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL

Promocija javnega prevoza z LPP za zaposlene v UKC in OI Ljubljana

LPP nudi zaposlenim v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in na Onkološkem inštitutu Ljubljana prevoz iz parkirišč P+R Barje in P+R Stožice. Uvedeni sta dve direktni liniji, ki omogočita prihod zaposlenim do kampusa UKC Ljubljana v manj kot 10 minutah.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Ljubljanski potniški promet

Poostreni nadzori in preventivne aktivnosti

Izvajali bomo poostrene nadzore in preventivne aktivnosti, in sicer:
a) nadzor v območju za pešce za večjo varnost pešcev in kolesarjev ter ozaveščanje udeležencev glede sprememb novega Zakona o pravilih cestnega prometa;
b) udeležba pešcev v prometu (prečkanje vozišča na prehodih za pešce, hoja v rdečo luč) in nadzor nad izsiljevanjem pešcev na prehodih za pešce;
c) ozaveščanje kolesarjev v območju za pešce, da prilagodijo hitrost (s poudarkom na opozarjanju dostavljavcev hrane glede prehitre vožnje na tem območju), in nadzor uporabe varnostne čelade pri najmlajših ter uporabe mobilnega telefona pri vožnji s kolesom;
d) nadzor na površinah, namenjenih pešcem in kolesarjem, s ciljem zagotavljanja prevoznosti kolesarskih stez in pločnikov;
e) nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila na območju zapor;
f) nadzor hitrosti na kritičnih odsekih z namenom zmanjšanja varnostnih tveganj za pešce in kolesarje;
g) nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem na postajališčih LPP in vožnjo po rumenih pasovih s poudarkom na Dunajski in Celovški cesti – zagotavljanje neoviranega prometa avtobusov;
h) nadzor nedovoljenega parkiranja na zelenih površinah in prostorih za invalide;
i) dodatno obveščanje in ozaveščanje prek družbenih omrežij;
k) objava spletnega videa z namenom predstavitve in promocije dela Mestnega redarstva MOL;
l) deljenje promocijskega materiala, kot so kresničke, odsevni trakovi, odsevniki za kolesa, zvončki, lučke za kolesa …;
m) nakup dveh samodejnih merilnih naprav in postavitev dveh novih ohišij na Kajuhovi cesti in Poti rdečega križa z namenom umirjanja prometa in zagotovitve večje varnosti za vse.
Aktivnosti bomo izvajali in usmerjali v sodelovanju s policisti PU Ljubljana, službami MOL in drugimi deležniki.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Mestno redarstvo MU MOL

Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu

PU Ljubljana načrtuje štiri tematsko poostrene nadzore v Ljubljani. Ti bodo usmerjeni predvsem na naslednje aktivnosti:
a) nadzor nad nepravilnim parkiranjem na kolesarskih stezah in nad kršitvami kolesarjev (vožnja v napačno smer po kolesarski stezi) ter nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo voznikov LPP;
b) nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad voznikov enoslednih vozil;
c) nadzor nad kršitvami voznikov, ki izsiljujejo prednost pešcem na prehodih za pešce, in kršitvami voznikov, ki pri zavijanju desno na križišču izsiljujejo prednost kolesarjem;
d) nadzor nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem na kolesarskih stezah in avtobusnih postajališčih LPP.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Policijska uprava Ljubljana

Interaktivni kviz

Preko družbenih omrežjih bomo izvajali interaktivne kvize na tematiko pešca, kolesarja in drugih alternativ avtomobilu ter ozaveščali o vplivu teh oblik premikanja na lastno zdravje ter »zdravje okolja«.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Zavod Varna pot

Lutkovna in igrana predstava

Zavod Varna pot je pripravil lutkovno predstavo »S pikapoko na pot«, da ne bo nezgod, in igrano predstavo »Vilko zasije na potepu«. Predstavi bo izvajal v vseh enotah vrtca Mladi rod.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: enote vrtca Mladi rod
Kdo: Zavod Varna pot

Doživi Evropo v ETM

V Evropskem tednu mobilnosti bo mimoidoče pred Hišo EU vsak dan pozdravil vetrni plesalec #Doživko in jih povabil k ogledu multimedijskega centra Doživi Evropo, v katerem izvejo več o Evropski uniji in pomenu trajnostne mobilnosti. Obiskovalci bodo lahko zavrteli tudi kolo sreče, preverili svoje znanje o EU in si prislužili darilce. Doživko je pripravil tudi pester spremljevalni program, poln zabavnih aktivnosti, s katerimi bo mimoidoče spodbujal k razmišljanju o trajnostni mobilnosti, aktivnemu življenju in uporabi alternativnih, zdravju in okolju prijaznejših prevoznih sredstev.
Kdaj: 16.–22. september, vsak delovnik 10.00–18.00, sobota 9.00–15.00
Kje: ploščad pred Hišo EU, Dunajska cesta 20
Kdo: Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

Brez avtomobila na predstave in razstave

V Kinodvoru, Festivalu Ljubljana in MGLC bodo na spletni strani pozivali obiskovalce, da pridejo na ogled filma, predstave ali razstave, peš, s kolesom ali avtobusom. V sodelovanju z LPP bodo imeli obiskovalci kinopredstave brezplačen prevoz z avtobusom.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za kulturo MU MOL, Kinodvor, Festival Ljubljana in Mednarodni grafični likovni center

Z vzpenjačo na Ljubljanski grad

Na Ljubljanskem gradu bodo obiskovalce pozivali, da za obisk gradu uporabijo vzpenjačo.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za kulturo MU MOL, Ljubljanski grad

Informacijska točka za kakovostno mobilnost – MOB-i-LNICA

Informacije o programu ETM in možnostih, ki jih mesto nudi za trajnostno premikanje po Ljubljani, bodo na voljo v MOB i LNICi – infotočki za kakovostno mobilnost v TIC (Adamič-Lundrovo nabrežje 2), kjer bodo informatorji delili tudi promocijska gradiva.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Adamič-Lundrovo nabrežje 2
Kdo: Turizem Ljubljana