Trajni ukrepi

Trajni ukrepi Evropskega tedna mobilnosti 2023

1. Kolopark v Podutiku

Odprli bomo nov kolopark v Podutiku ob Dolniški cesti, ki je že sedmi v Ljubljani. Namenjen je igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov, obsega pa okoli 1000 m2.

2. Začetek prenove Linhartove ceste

Septembra bomo začeli urejati Linhartovo cesto, ki bo s prenovo pridobila nove, udobnejše in varnejše površine za pešce in kolesarje, dodaten prednostni pas za javni promet in drevored z več kot 100 novimi drevesi.

3. Prenova Litijske ceste med Hruševsko cesto in Kajuhovo ulico

Septembra bomo prenovili odsek Litijske ceste med Hruševsko cesto in Kajuhovo ulico v dolžini približno 350 m. Uredili bomo bolj kakovostne površine za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prevoza ter zasadili približno 20 novih dreves. V okviru rekonstrukcije ceste bomo izvedli temeljito obnovo vseh prometnih površin, vključno z obnovo cestne razsvetljave, semaforizacijo križišč in odvodnjavanjem.

4. Izvedba izbranih trajnih ukrepov v vseh četrtnih skupnostih MOL

V vsaki izmed 17 četrtnih skupnosti nameravamo izvesti po en trajni, trajnostno naravnan ukrep po izbiri posamezne skupnosti. Namen ukrepa je spodbuditi trajnostno mobilnost, oživiti javni prostor, povezati skupnost, izboljšati varnost v prometu ter dostopnost in povišati kakovost življenja v soseskah nasploh. Vseh 17 četrtnih skupnosti smo pozvali, da predlagajo izbor ukrepov, med katerimi bomo izbrali po enega v vsaki in jih izvedli do prihodnjega Evropskega tedna mobilnosti.

5. Ozelenitev 15 nadstrešnic avtobusnih postajališč LPP

V okviru trajnih ukrepov evropskega tedna mobilnosti nadaljujemo z ozelenjevanjem nadstrešnic na postajališčih avtobusov LPP. Na nadstrešnice zasajamo izključno avtohtone rastline, vzgojene v Botaničnem vrtu Ljubljana, ki prenesejo sušo, visoko količino sončnega sevanja in so zanimive za čebele ter druge opraševalce. Ozelenitve bodo potekale ves september, v času ETM 2023 bosta ozelenjeni nadstrešnici avtobusnega postajališča na Roški cesti in na Ambroževem trgu.

6. Zaris posebnih prehodov za pešce

Pri Botaničnem vrtu bomo na prenovljeni Ižanski cesti v liniji mostu na Špici zarisali poseben, kreativno zasnovan prehod za pešce. V sodelovanju s Slovensko Filantropijo in bold.group pa bomo na Prulah v bližini Špice zarisali še en kreativni zasnovan prehod za pešce. S tem bomo poskrbeli, da bodo poti najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu še bolj varne, hkrati pa bomo opozorili na vidik vprašanja migracij.

7. Izvedba študije potovalnih navad

Pričeli bomo izvajati študijo potovalnih navad v MOL, ki nam bo pokazala, na kakšne načine potujemo v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji.

8. Sprejem Strateškega načrta dostopnosti

Mestni svet MOL bo v letu 2023 obravnaval Strateški načrt dostopnosti v MOL. S tem dokumentom v sodelovanju z reprezentativnimi organizacijami določamo smernice za zagotavljanje boljše dostopnosti za vse in zunanje javne površine prilagajamo tudi osebam z oviranostmi.

9. Plačevanje na avtobusih s plačilnimi karticami

Še v letu 2023 bo na avtobusih LPP omogočeno plačevanje voznine neposredno s plačilnimi karticami.

10. Nova aplikacija Urbana

Po preizkusnem obdobju trajno uvajamo novo aplikacijo Urbana za še enostavnejšo in udobnejšo uporabniško izkušnjo.