Trajni ukrepi

Trajni ukrepi Evropskega tedna mobilnosti 2020

 

1. Še naprej urejujemo površine za pešce in kolesarje

Uredili smo Parmovo in Hruševsko ulico, sledijo pa še ulica Bežigrad in v sklopu projekta Ureditev kolesarske mreže v MOL Dunajska in Tržaška cesta.

2. Postavljamo nova kolesarska stojala

V širšem območju središča mesta bomo postavili 300 stojal za kolesa.

3. Na dveh osnovnih šolah bomo uredili pokriti kolesarnici

Na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta in Osnovni šoli Mirana Jarca bomo na novo uredili pokriti kolesarnici z 20 parkirnimi mesti za kolesa ter prostor za parkiranje koles ob pločniku.

4. Ozelenili bomo nadstrešnice avtobusnih postaj

Letos bomo pričeli s pilotnim projektom, v sklopu katerega bomo z medovitimi rastlinami, ki privabljajo čebele, ozelenili nadstrešnice treh avtobusnih postaj.

5. Otroci se v Minicity srečujejo tudi s trajnostno mobilnostjo

V mestu Minicity smo za najmlajše uredili skupno enoto, kjer svojo dejavnost, skrb za okolje in naše mesto predstavljajo javna podjetja Energetika Ljubljana, Voka Snaga, LPP in Javni Holding Ljubljana. Otroci se skozi igro in v družbi petih risanih prijateljev spoznavajo z vrednotami, ki gradijo lepo sedanjost in še lepšo prihodnost. Med drugim se srečajo s pomenom trajnostne mobilnosti ter spoznajo, da lahko prav vsi z redno uporabo avtobusov LPP prispevamo k čistejšemu zraku v našem mestu.

6. Izdali bomo Kolesarski letopis 2018/2019

V publikaciji Kolesarski letopis bomo predstavili projekte, ki smo jih za višjo kakovost kolesarjenja uresničili v letih 2018 in 2019.

7. Namestili bomo dve novi ohišji za samodejne merilne naprave

Za prometno varnost bomo razširili tudi sistem nadzora prometa. Na dveh novih prometno kritičnih lokacijah - Aljaževi ulici 45 in Cesti v Mestni log 45 - bomo namestili novi ohišji za merilne naprave.

8. Na Krekovem trgu bo premična pokrita kolesarnica

Na Krekovem trgu bomo pilotno postavili premično pokrito kolesarnico, ki bo omogočala varno shranjevanje koles.

9. S projektom Gremo na kolo med osnovnošolci promoviramo kolesarjenje

Med osnovnošolci bomo kolesarjenje promovirali s projektom Gremo na kolo, ki ga bomo izvajali v sodelovanju s KD Rajd in KD Rog. Izpeljali bomo kakovostno vodene brezplačne prostočasne športne dejavnosti, ki bodo otrokom in mladim omogočale spoznavanje dodatnih kolesarskih vsebin in veščin.

10. Tudi sodelavke in sodelavci v Mestni upravi veselo kolesarimo

Zato, da bodo naše kolesarske poti na delovno mesto in po službenih opravkih varne, zračnice na kolesu pa vedno dobro »napumpane«, smo vse oddelke in službe opremili s tlačilkami za kolo.