Trajni ukrepi

Trajni ukrepi Evropskega tedna mobilnosti 2018 so:

Ureditev kolesarske steze ob Dolenjski železnici

Urejamo del kolesarske povezave mestnega središča z Lavrico, Škofljico in Grosupljem ter manjkajoči del med Lorenzovo ulico in Ob dolenjski železnici. Območje bomo označili tudi kot del daljinske kolesarske poti Rateče–Obrežje.

Ureditev prehoda za pešce na Vojkovi ulici 

Na koncu Vojkove ulice bomo uredili varen prehod za pešce.

Ureditev površin za pešce in kolesarje

Jeseni bomo začeli urejati več kolesarskih stez in površin za pešce, in sicer na Parmovi, Dunajski, Drenikovi in Vodnikovi cesti.

Ureditev kolesarskega poligona KoloPark

Urejamo nove rekreacijske površine, namenjene igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov. S tem omogočamo aktivno preživljanje prostega časa na doslej degradirani površini v naselju Nove Fužine.

Ureditev Skate parka

Pod Fabianijevem mostom urejamo skate park – poligon za rolkarje in kolesarje.

Ureditev avtobusnega postajališča pri ZOO

Uredili bomo obojestransko avtobusno postajališče pri Živalskem vrtu.

Postavitev ozaveščevalnih tabel za spodbujanje spoštovanja skupnega prostora

V Mestni občini Ljubljana smo leta 2015 začeli kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto.«, s katero poudarjamo, da smo vsi odgovorni za urejenost, čistočo in prijeten videz mesta. Letos bomo v ETM 2018 kot trajni ukrep še bolj okrepljeno opozarjali na pomen spoštovanja našega skupnega prostora, in sicer s postopno namestitvijo enotnih obvestilnih oziroma ozaveščevalnih tabel na različnih lokacijah po mestu.

Izdaja Kolesarskega letopisa 2016–2017

Letos bomo izdali publikacijo Kolesarski letopis 2016–2017, kjer bomo povzeli kolesarske dosežke, izboljšave in dogajanje v zadnjih dveh letih v Mestni občini Ljubljana.

Posodobitev napovednika v avtobusih

Do sedaj so lahko potniki v avtobusih na digitalnih zaslonih spremljali informacije o prihodih avtobusov po posameznih postajališčih in možnih prestopih. Napovednik smo posodobili tako, da poleg navedenega prikazuje še oznako ter smer linije, na kateri potniki potujejo, in uro. Poleg tega se prikazujejo še imena naslednjih treh in končno postajališče, s časom prihoda do posameznega postajališča.

Posodobitev E-papirja

Na e-papirju, ki bo nameščen na avtobusnih postajališčih, bodo prikazana aktualna obvestila LPP, aktualna obvestila MOL, triurni vozni redi in druga obvestila za občane.

Spletna prodaja vozovnic

Spletna prodaja Urbana je nadgrajena in omogoča nakup subvencioniranih enotnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za dijake in študente. Dijaki in študentje lahko preko portala eUprave oddajo elektronsko vlogo za pridobitev subvencionirane vozovnice in nato prek aplikacije Urbana On-Line kupijo vozovnico. Podaljšanje statusa in prevzem kupljene vozovnice se (po preteku 30 minut) avtomatsko izvede ob validaciji na avtobusu. Spletna prodaja Urbana omogoča tudi nakup vseh ostalih izdelkov in storitev, do katerih so uporabniki upravičeni, vključno z nalaganjem dobroimetja.

Nakup samodejne merilne naprave za merjenje hitrosti vozil in treh ohišij

Razširili bomo sistem nadzora prometa z nakupom ene samodejne merilne naprave in treh ohišij ter tako poskrbeli še za večjo varnost na cestah znotraj MOL. Cilj ukrepa je zmanjšanje števila prekoračitev hitrosti in večja varnost vseh udeležencev v prometu. Na podlagi opravljene analize, prejetih predlogov četrtnih skupnosti in glede na izkušnje Mestnega redarstva na področju varnosti prometa smo postavili nova ohišja za merjenje hitrosti na Ulici Pohorskega bataljona 1, Zadobrovški cesti 10 in Cesti Dolomitskega odreda 100.