Športna rekreacija oseb z različnimi ovirami

Šport oseb z ovirami (telesnimi in drugimi) postaja vse pomembnejša dejavnost povsod po svetu.

Programe športne rekreacije uresničujemo preko posebnih socialnih programov 18 invalidskih organizacij: Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Kulturno, prosvetno in športno rekreacijsko društvo Karel Jeraj, Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana, Društvo invalidov Ljubljana Šiška, Društvo invalidov Ljubljana Center, Društvo invalidov Ljubljana Vič Rudnik, Društvo invalidov Ljubljana Moste Polje, Društvo Sožitje za pomoč ljudem z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Združenje multiple skleroze Slovenije-podružnica Ljubljana, Društvo paraplegikov Slovenije, Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Invalidsko društvo ILKO, Društvo vojnih invalidov Ljubljana, Mestno društvo gluhih Ljubljana, Društvo za cerebralno paralizo, Društvo laringektomiranih Slovenije, Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana in Športno društvo invalid Ljubljana. Organizirane so številne oblike prilagojene športne vadbe glede na zmožnosti vadečih tako z vidika rekreacije kakor tudi tekmovanj.