Šport v Ljubljani

Mesto športa

Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana smo ustanovili julija 2008. Ta skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju športa, med drugim s sofinanciranjem programov športa, športne infrastrukture športnih društev in javnih zavodov, s koordinacijo programov športa za otroke in mladino ter z zagotavljanjem kakovostne javne mreže športnih objektov.

S spodbujanjem prebivalcev k redni športni vadbi in pripravam na množične športno-rekreativne prireditve dajemo Ljubljani športni utrip, hkrati pa z organizacijo tovrstnih dogodkov uspešno krepimo blagovno znamko "Ljubljana je šport".

Aktivni, zdravi in zadovoljni

V Ljubljani spodbujamo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v urbanem okolju, v naravi in v športnih objektih v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma objektih, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu.

Izvajalcem letnega programa športa vsako leto omogočamo brezplačno uporabo več kot 150 športnih objektov.

Javni zavod Šport Ljubljana

Športne objekte v Mestni občini Ljubljana upravljajo Javni zavod Šport Ljubljana in osnovne šole, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k uresničevanju strategije športa v MOL in zagotavljajo pogoje za izvedbo letnega programa športa več kot 200 športnim društvom, v obsegu več kot 240.000 ur.

zmaj

S kreativnim natečajem smo v sklopu mednarodnega festivala Zlati boben 2016 izbirali najboljši plakat za promocijo in komunikacijo športa v Ljubljani. Posebno pozornost namenjamo tudi promociji športa, lokacijam športa velike mestne družine, prav tako pa tudi večjim in manjšim športnim dogodkom. Plakat na fotografiji je prejel zlato priznanje.