Šport v Ljubljani

Mesto športa

Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana smo ustanovili julija 2008. Ta skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju športa, med drugim s sofinanciranjem programov športa, športne infrastrukture športnih društev in javnih zavodov, s koordinacijo programov športa za otroke in mladino ter z zagotavljanjem kakovostne javne mreže športnih objektov.

S spodbujanjem prebivalcev k redni športni vadbi in pripravam na množične športno-rekreativne prireditve dajemo Ljubljani športni utrip, hkrati pa z organizacijo tovrstnih dogodkov uspešno krepimo blagovno znamko "Ljubljana je šport".

Aktivni, zdravi in zadovoljni

V Ljubljani spodbujamo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v urbanem okolju, v naravi in v športnih objektih v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma objektih, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu.

Izvajalcem letnega programa športa vsako leto omogočamo brezplačno uporabo več kot 150 športnih objektov.

Javni zavod Šport Ljubljana

Športne objekte v Mestni občini Ljubljana upravljajo Javni zavod Šport Ljubljana in osnovne šole, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k uresničevanju strategije športa v MOL in zagotavljajo pogoje za izvedbo letnega programa športa več kot 200 športnim društvom, v obsegu več kot 240.000 ur.

Javni zavod Šport Ljubljana je ustanovljen z namenom upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in so namenjeni izvajanju letnega programa športa. Stalno sledi razvoju posameznih športnih panog, pravilom nacionalnih in mednarodnih športnih zvez ter zagotavlja vse pogoje za kakovostni in vrhunski šport na državnem in mednarodnem nivoju.
Šport Ljubljana opravlja tudi gospodarsko dejavnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, in sicer: oddajanje prostorov v najem in uporabo, opravljanje gostinske dejavnosti, organizacija kulturnih in zabavnih prireditev, izvajanje rekreacije (fitnes, vodene vadbe, tenis, streljanje, plavanje, namizni tenis, golf, dvoranski športi, …), reklamiranje in oglaševanje, organiziranje tekmovanj in športnih prireditev.

zmaj

S kreativnim natečajem smo v sklopu mednarodnega festivala Zlati boben 2016 izbirali najboljši plakat za promocijo in komunikacijo športa v Ljubljani. Posebno pozornost namenjamo tudi promociji športa, lokacijam športa velike mestne družine, prav tako pa tudi večjim in manjšim športnim dogodkom. Plakat na fotografiji je prejel zlato priznanje.