Telesna aktivnost starejših meščank in meščanov (nad 65 let)

Na dejavnike staranja pa lahko pozitivno vplivamo s pravilno in zdravo vadbo oziroma športno aktivnostjo, ki pa mora biti poleg primerne intenzivnosti tudi redna.

Strokovnjaki priporočajo predvsem lažje, vendar dlje časa trajajoče telesne vaje in aktivnosti, ki vzpodbujajo delovanje kardiorespiratornega sistema. Tečejo naj le tisti, ki so se urili v teku in tekalnih športih že v mladosti. Neizogibne so redne gimnastične vaje, s katerimi krepimo okostje, pospešujemo mineralizacijo in upočasnjujemo atrofične procese. Za vzdrževanje splošnega dobrega počutja pa je potrebno redno vsaj 3- krat tedensko delo.

MOL je bila pobudnica pri vzpostavitvi dnevnih centrov za starejše v Ljubljani in jih v veliki meri tudi sofinancira. Dnevni centri so namenjeni tako druženju in doseganju boljše socialne vključenosti kot tudi ohranjanju in razvijanju tistih sposobnosti, ki starejšemu človeku omogočajo kar se da samostojno življenje v njegovem domu. Tako se poleg drugih dejavnosti v dnevnih centrih izvajajo tudi športno rekreativne: telovadba v smislu razgibavanja in preventive, plesni krožek, joga in pohodi po Ljubljani in njeni okolici.