Množični šport

Povečali smo delež športno aktivnih prebivalcev v Mestni občini Ljubljana

Na področju športa odraslih spodbujamo športno rekreacijo. Z raznovrstnimi športnimi programi, urejenimi športno-rekreativnimi površinami in ustvarjanjem novih športnih površin omogočamo, da se vse več ljudi odloča za športno aktivno življenje ter zdrav odnos do svojega telesa. 

Območja Šmarne gore in Rožnika, Golovec, Rašica in Pot spominov in tovarištva so največje urejene površine za šport in rekreacijo v naravi, na katerih lahko vsakdo skozi vse leto najde prostor za športno aktivnost.

Delež Ljubljančanov, ki se vsaj enkrat na teden športno rekreirajo, presega 67 odstotkov in je nad slovenskim ter evropskim povprečjem.

Povečali smo delež zunanjih športnih površin

Ljubljančanke in Ljubljančane spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa z novimi rekreacijskimi in zelenimi površinami, ki smo jih do konca leta 2017 povečali za kar 329.500 m2, kar predstavlja več kot 1 kvadratni meter na prebivalca novih zunanjih površin, namenjenih športu in rekreaciji.

• 22 otokov športa za vse z zunanjimi fitnes napravami
• 4 trim steze (Tivoli, Mostec, Zadvor, Črnuče)
• 8 otokov športa za vse s trim napravami za prosto vadbo
• 13 naprav za ulično vadbo

Rekreacijo omogočamo na 85 hektarjih urejenih zunanjih površin. Z raznovrstnimi športnimi programi, urejenimi športno rekreativnimi površinami in ustvarjanjem novih športnih površin omogočamo, da se vse več ljudi odloča za športno aktivno življenje ter zdrav odnos do svojega telesa.

82
Telovadna orodja za starejše meščane, t. i. ‘senior sport’ na Koseškem bajerju.

Interesne športne dejavnosti za otroke, mladino in študente

Na področju interesnih dejavnosti za otroke in mladino želimo vsem otrokom, mladini in študentom ponuditi čim več kakovostnih in cenovno dostopnih programov, ki omogočajo pridobivanje čim več različnih gibalnih izkušenj in seznanitev z različnimi športnimi panogami. V ospredju je gibanje za zdravje in zabavo, zlasti v naravi in ne selekcioniran trenažni proces s športnimi tekmovanji ... V Mestni občini Ljubljana finančno podpiramo številne programe na tem področju.

Dogodki privabljajo vedno več ljudi

športno rekreativnimi prireditvami želimo dati Ljubljani športni utrip, ki ga prinesejo množične prireditve ter spodbuditi prebivalce k redni športni vadbi in pripravam na športno rekreativne prireditve. Hkrati pa veliki dogodki predstavljajo udejanjanje blagovne znamke »Ljubljana je šport«. Pri pripravi in izvajanju športno rekreativnih prireditev je zelo pomemben vidik upoštevanje načel trajnostnega razvoja.

  • Pot ob žici in Tek trojk

Pohod poteka po 34 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev in je zato dogodek dobil ime Pot ob žici. Prireditev vsako leto organiziramo konec tedna, ki je najbližje 9. maju, prazniku Mestne občine Ljubljana, ko praznujemo dan miru (oz. dan zmage), od vstopa v Evropsko unijo pa tudi dan Evrope. Prvi se v četrtek in petek na pohod odpravijo otroci iz ljubljanskih vrtcev, šolarji iz osnovnih šol in dijaki srednjih šol, v soboto pa pot napolnijo vse generacije ljubiteljev pohodništva in tekači Teka trojk.

Poleg spomina na osvoboditev Ljubljane (9. maj 1945) s pohodom in tekom spodbujamo gibanje ter zdrav način življenja. Število udeležencev se vsako leto povečuje. Za organizacijo in izvedbo prireditve namenjamo 120.000 evrov letno.

81
V letu 2007 se je obeh prireditev ob mestnem prazniku, pohoda Pot ob žici in Teka trojk, udeležilo 21.146 udeležencev. V letu 2017 pa 14.705 več, torej skoraj 36.000 udeležencev.

  • Maraton Franja

Maraton Franja BTC City je že od samega začetka (1982) rekreativno-tekmovalna prireditev, ki v tridnevnem dogajanju povezuje kolesarje vseh starosti. Z različno zahtevnimi kolesarskimi progami je namenjena tako najboljšim kolesarjem kot tudi povprečnim rekreativcem, družinam ter tistim, ki za kolo bolj poredko najdejo čas. Maraton je vpisan v koledar mednarodne kolesarske zveze UCI in kot tak prepoznavna in priznana mednarodna prireditev pri nas. Letno mu namenjamo 145.000 evrov.

29 2

  • Ljubljanski maraton

Največje vsakoletne mednarodne športne prireditve v Ljubljani se je v letu 2018 udeležilo več kot 20.000 tekačev in tekačic. Od tega se je šolskih tekov udeležilo skoraj 8 tisoč mladih, na 10-kilometrsko progo se je podalo 6 tisoč tekačic in tekačev, s polmaratonom in maratonom pa se je spopadlo več kot 9 tisoč tekačev in tekačic. Udeleženci se lahko na start brezplačno pripeljejo z mestnimi avtobusi ali brezplačno parkirajo na vseh P+R parkiriščih. Za Ljubljanski maraton namenjamo 200.000 evrov letno.

80
Župan Zoran Janković na cilju, zdaj že tradicionalno, pričaka tekače in jim podari »petko«.

Množične športne prireditve organiziramo po načelih trajnostnega razvoja

V letu 2016, ko je Ljubljana ponosno nosila naziv zelena prestolnica Evrope, se je Organizacijski odbor Ljubljanskega maratona s sprejemom programa Zero waste zavezal, da bo ta vsako leto potekal kot dogodek brez odpadkov (Zero Waste). 

Tekači in njihovi spremljevalci se lahko v središče Ljubljane brezplačno pripeljejo z mestnimi avtobusi ali brezplačno parkirajo na vseh P+R parkiriščih. 

Odpadke tekači in obiskovalci odlagajo v ločene zabojnike ter s tem omogočajo njihovo nadaljnjo predelavo in ponovno uporabo. Obleko, ki jo tekmovalci odložijo ob startu, sodelavci javnega podjetja VOKA SNAGA pospravijo v za to namenjene zabojnike in jo predajo v nadaljnjo obdelavo v zbirni center. Leta 2016 je bilo na maratonu 69.000 udeležencev (tekmovalci, gledalci), vsak je v povprečju povzročil 118 gramov odpadkov, ki smo jih obdelali in ponovno uporabili, le 5,8 g preostanka odpadkov na udeleženca smo odložili na odlagališče Barje.