Tekmovalni šport

Ustvarjamo ljubljanske športne zvezde

Na področju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev omogočamo sodelovanje klubov Mestne občine Ljubljana na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Ljubljani. Pri pripravi in izvajanju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev je pomemben vidik upoštevanje načel trajnostnega razvoja, zato se le te morajo izvajati skladno s Priročnikom za organizacijo trajnostnih dogodkov.

Športni klubi in društva

Sofinanciramo programe športnih klubov in društev v skupni vrednosti več kot 12 milijonov evrov letno, od tega neposredno 7 milijonov evrov in z vsakoletno brezplačno uporabo športnih objektov v obsegu 220.000 ur v vrednosti 5,5 milijona evrov letno. Sofinanciramo delovanje več kot 100 trenerjev mladinskih selekcij v 21 športnih panogah.

Profesionalni klubi

Od leta 2009 do leta 2017 smo profesionalnim klubom za nastope na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah namenili približno 12 milijonov evrov. Poleg tega profesionalnim klubom za nastopanje na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih mednarodnih tekmovanjih omogočamo tudi sofinanciranje uporabe prostora, katerega okvirna vrednost znaša 1,5 milijona evrov letno. 

Na ta način klubom/društvom oz. izvajalcem Letnega programa športa zagotavljamo pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL ter posledično ohranjamo sodelovanje le-teh na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

V Ljubljano smo vrnili velika mednarodna športna tekmovanja

Z novimi infrastrukturnimi pridobitvami in zagotavljanjem pogojev za šport ter rekreacijo postajamo bolj prepoznavni tudi v mednarodnem okolju.

Gostili smo velike športne dogodke, kot so:

  • svetovno prvenstvo v kajak in kanu slalomu (2010),
  • evropsko prvenstvo v košarki (2013),
  • mladinsko svetovno prvenstvo v judu (2013),
  • svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev (2014) z udeleženci iz kar 44 držav,
  • svetovno prvenstvo U23 za ženske v odbojki (2017),
  • evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu Futsaleuro 2018.