Dnevno varstvo

 V okviru dnevnega varstva starejših, ki se večinoma izvaja v domovih za starejše občane, se v dnevnem času zagotavljajo različne storitve predvsem za tiste starejše, ki potrebujejo več oskrbe in nege zaradi različnih bolezni, tudi demence, ali zaradi zmanjšane samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih.

Trenutno v Ljubljani deluje nekaj centrov za dnevno varstvo kot na primer v Domu starejših občanov Ljubljana Šiška in Domu starejših občanov Ljubljana Moste-Polje, Domu starejših občanov Fužine in v Domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, v enoti Kolezija.

Plačevanje oskrbe s strani lokalne skupnosti

Lokalne skupnosti so po zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati oskrbo v domovih za starejše in dnevno varstvo za tiste občanke in občane, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne morejo plačevati polne cene oskrbe.

Tako Mestna občina Ljubljana na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo doplača ali plača storitev institucionalnega varstva za osebe, ki si same ne morejo pokriti stroškov bivanja.

Zahtevek za oprostitev plačila socialno varstvenih storitev dobite na spletnem mestu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS pod Obrazci.