Starejši v Ljubljani

Starejšim prijazno mesto

Demografske spremembe v strukturi prebivalstva, ki vodijo v naraščanje deleža starejšega prebivalstva, zahtevajo najrazličnejše odzive na mnogih področjih v mestu.

Nanje se odzivamo tako, da oblikujemo sodobne programe, ki krepijo zdravje in vlogo starejših v družbi, ter večamo pestrost in dostopnost do različnih dejavnosti za aktivno in učeče preživljanje starosti. Širimo tudi ponudbo socialnovarstvene oskrbe za tiste, ki potrebujejo različne oblike pomoči na domu.

Info točka 65+

Leta 2015 smo na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani odprli Info točko 65+, kjer meščankam in meščanom na enem mestu nudimo celovite informacije o vseh naših storitvah in aktivnostih, namenjenih starejšim, osebam z oviranostmi in žrtvam nasilja v družini ter žrtvam nasilja zaradi spola, ki so bile vzpostavljene v okviru projekta FIRST.

Uradne ure

Ponedeljek: od 10. – 14. ure
Sreda: od 12. – 16. ure
Petek: od 10. – 14. ure.

T: 01/306 11 74
E: Info.65plus@ljubljana.si

1 Informacijska tocke 65+ nrovan 022
Prostori Info točke 65+ na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani Foto: Nik Rovan