Center za socialno delo

Pet enot CSD v Ljubljani

Centri za socialno delo so v sistemu socialnega varstva ključne institucije in so povezovalci celotnega sistema socialnega varstva. Njihova ustanovitev in delovanje sodi v pristojnost države. V Ljubljani deluje 5 enot Centra za socialno delo Ljubljana.

 

 

Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana - Bežigrad 
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana 
T:  01 300 18 00 in 01 300 18 01
E: gpcsd.ljbez@gov.si

Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana - Center 
Dalmatinova ulica 2
1000 Ljubljana 
T: 01 475 08 00 in 01 475 08 16
E: gpcsd.ljcen@gov.si

Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Moste - Polje 
Zaloška cesta 69
1000 Ljubljana 
T: 01 587 34 00
E: gpcsd.ljmos@gov.si

Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Vič - Rudnik 
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana 
T: 01 200 21 40
E: gpcsd.ljvic@gov.si

Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana -  Šiška 
Celovška cesta 150
1000 Ljubljana 
T: 01 583 98 00
E: gpcsd.ljsis@gov.si